07.06.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţie lucrări (proiectare şi execuție) la obiectivul „Demolare pod vechi şi a variantei provizorii pe DJ 714A Moroeni-Pucheni-Valea Brăteiului, km 7+600"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţie lucrări (proiectare şi execuție) la obiectivul „Demolare pod vechi şi a variantei provizorii pe DJ 714A Moroeni-Pucheni-Valea Brăteiului, km 7+600"

Vezi mai mult
06.06.2023
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent pentru obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste, str. I.H. Radulescu, nr. 16, jud. Dambovita

Vezi mai mult
03.06.2023
Competiția de ciclism Iubim Dâmbovița din data 4 iunie 2023 ora 10:00 în Stațiunea Peștera - Padina, nu va mai avea loc.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru siguranța concurenților, competiția de ciclism „Iubim Dâmbovița”, programată pentru mâine, 4 iunie 2023, ora 10:00, în Stațiunea de Interes Național Peștera - Padina, nu va mai avea loc.

Vezi mai mult
31.05.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 26.05.2023 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 26.05.2023 - cu rezoluții

Vezi mai mult
30.05.2023
ANUNŢ PUBLIC „ Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ101 A Movila- Ciocănari- limita judeţ Prahova"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ101 A Movila- Ciocănari- limita judeţ Prahova", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, com. Niculeşti, sat Ciocănari, str DJ 101 A

Vezi mai mult
29.05.2023
ANUNŢ PUBLIC „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera, propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, jud. Dâmboviţa

Vezi mai mult
29.05.2023
ANUNŢ PUBLIC „ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAȚIUNII TURISTICE DE INTERES NATIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA "

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA (prin S C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.), cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STATIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
29.05.2023
ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE REFERITOR LA FINALIZAREA PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL PEŞTERA - PADINA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA organizează vineri 16 iunie 2023, ora 11:00, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, în Sala Unirii, prezentarea şi dezbaterea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PEŞTERA - PADINA „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
26.05.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 30.06.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 30.06.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
26.05.2023
INFORMARE „Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte"

Această informare este efectuată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, tel.: 0245.207.600, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivului de investiţii „Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte", amplasat în judeţul Dâmboviţa, pe teritoriul următoarelor unităţi administrativ teritoriale: Aninoasa, Doiceşti, Dragomireşti, Lucieni, Şotânga, Târgovişte şi Ulmi

Vezi mai mult
24.05.2023
ANUNŢ NR. 1 INTENŢIE PRIVIND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECTIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă intenţia de elaborare privind „Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicole Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
23.05.2023
ANUNŢ NR. 3 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PEŞTERA - PADINA

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă finalizarea propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
22.05.2023
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 1 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1, înscris în Cartea funciară nr. 78991 Târgovişte, aflat în domeniului public al judeţului Dâmboviţa, destinat amplasării unui aparat automat de apă, sucuri şi snacks-uri

Vezi mai mult