07.03.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023

Vezi mai mult
07.03.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - etapa documentare - "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, au iniţiat elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
21.02.2023
ANUNŢ PUBLIC „Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA- prin Direcţia Tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :„Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ" propus a fi amplasat în com. Moroeni, sat Dobreşti, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
15.02.2023
ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste, str. IH Radulescu, nr. 16, jud. Dambovita

Vezi mai mult
10.02.2023
ANUNŢ PUBLIC "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi se supune evaluării corpurilor de apă, în cdrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni",propus a fi amplasat în Brăneşti, Buciumeni, Fieni, Moţăieni, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
09.02.2023
ANUNȚ ETAPA DE DOCUMENTARE PRIVIND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701 /30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării P.U.Z. „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga".

Vezi mai mult
09.02.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, au iniţiat elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
31.01.2023
Anunt privind aminarea sedintei C.T.A.T.U. din data de 03.02.2023

Anunt privind aminarea sedintei C.T.A.T.U. din data de 03.02.2023

Vezi mai mult
26.01.2023
ANUNŢ INTENŢIE PRIVIND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă intenţia de elaborare privind P.U.Z. ..Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
20.01.2023
Expropriere imobile proprietate privată de pe raza comunei Aninoasa (continuare)

HOTĂRÂRI DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR EMISE DE COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "EXTINDERE CAPACITATE DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE LA CENTRUL DE MANAGEMENT ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Vezi mai mult
18.01.2023
Expropriere imobile proprietate privată de pe raza comunei Aninoasa

HOTĂRÂRI DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR EMISE DE COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "EXTINDERE CAPACITATE DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE LA CENTRUL DE MANAGEMENT ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA"

Vezi mai mult
17.01.2023
ANUNŢ PUBLIC „Drum de legătură la drumul naţional DN71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULTS.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni" propus a fi amplasat în Brăneşti, Buciumeni, Fieni, Moţăieni, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
10.01.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 30.12.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 30.12.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
09.01.2023
ANUNŢ PUBLIC - Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera, propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobrești, DJ 714, jud. Dâmbovița – titular CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA.

Vezi mai mult