27.12.2022
ANUNȚ expropriere imobile pentru "Extindere capacitate de depozitare a deşeurilor municipale la Centrul de Management Aninoasa, judeţul Dâmboviţa"

DISPOZIŢIE privind exproprierea imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică dc interes judeţean "Extindere capacitate de depozitare a deşeurilor municipale la Centrul de Management Aninoasa, judeţul Dâmboviţa"

Vezi mai mult
23.12.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2023. Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245- 207600, fax:0245-212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult
23.12.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de medicina muncii pentru anul 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de medicina muncii pentru anul 2023. Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245- 207600, fax:0245-212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult
23.12.2022
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia Servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul "Refacere pod pe DJ 702L, comuna Cândeşti, sat Cândeşti Deal, pct. "Popa Corvin "

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia Servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul "Refacere pod pe DJ 702L, comuna Cândeşti, sat Cândeşti Deal, pct. "Popa Corvin ". Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel. 0245-207600, fax 0245-212230, e-mail: considb@cid.ro

Vezi mai mult
22.12.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 16.12.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 16.12.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
21.12.2022
ANUNŢ PUBLIC - "AMENAJARE INTERSECŢIE DN 72 CV DJ 721 LA LIMITA ADMINISTRATIVĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE ŞI COMUNA ULMI"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "AMENAJARE INTERSECŢIE DN 72 CV DJ 721 LA LIMITA ADMINISTRATIVĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE ŞI COMUNA ULMI" propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, Târgovişte Târgovişte; Ulmi Colanu

Vezi mai mult
20.12.2022
ANUNŢ PUBLIC - "Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni", propus a fi amplasat în Brănești, Buciumeni, Fieni, Moțăieni, Pucioasa, județul Dâmbovița

Vezi mai mult
13.12.2022
INFORMARE - Drum de legatură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni

Aceasta informare este efectuată de Consiliul Județean Dâmbovița, str. Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, Tel.: 0245 207 600, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ,,APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru pentru realizarea obiectivului de investiții "Drum de legatură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni", amplasat în județul Dâmbovița, pe teritoriul urmatoarelor unități administrativ teritoriale: orașul Pucioasa, orașul Fieni, comuna Brănesti, comuna Buciumeni, comuna Moțăieni

Vezi mai mult
09.12.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 16.12.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 16.12.2022

Vezi mai mult
05.12.2022
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de lucrări (proiectare si execuţie) la obiectivul îmbrăcăminte bituminoasa uşoara DJ 10 IA Movila - Ciocunari - limita judeţ Prahova

Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. I, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel. 0245-207600, fax 0245-212230, e-mail: considb@cjd.ro

Vezi mai mult
24.11.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE- privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent pentru obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

Privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent pentru obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste, str. IH Radulescu, nr. 16, jud. Dambovita

Vezi mai mult
18.11.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 16.12.2022 (inclusiv anexe)

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / infonnatic în data dc 16.12.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (II.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
17.11.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.11.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.11.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
16.11.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE- privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent pentru obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

Privind achiziţia de furnizare grup electrogen/generator curent pentru obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste, str. IH Radulescu, nr. 16, jud. Dambovita

Vezi mai mult
16.11.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE-privind achiziţia de execute lucrări aferente obiectivului „Lucrări de reparaţii curente la Pav. B. al Centrului Militar Judeţean Dambovita

ANUNŢ DE PARTICIPARE-privind achiziţia de execute lucrări aferente obiectivului „Lucrări de reparaţii curente la Pav. B. al Centrului Militar Judeţean Dambovita

Vezi mai mult