05.04.2023
ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziția servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste Ialomița pe DJ715 km 0+163 la Buciumeni”

ANUNȚ DE PUBLICITATE - privind achiziția servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste Ialomița pe DJ715 km 0+163 la Buciumeni”

Vezi mai mult
04.04.2023
SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabilitarea Taberei Căprioara, comuna Moroeni. judeţul Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabilitarea Taberei Căprioara, comuna Moroeni. judeţul Dâmboviţa", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714 A.

Vezi mai mult
04.04.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

Vezi mai mult
31.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de lucrări (proiectare şi execuţie) la obiectivul "Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecării de teren, km 8+700, sat Măgura, Comuna Bezdead"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de lucrări (proiectare şi execuţie) la obiectivul "Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecării de teren, km 8+700, sat Măgura, Comuna Bezdead"

Vezi mai mult
28.03.2023
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 29.03.2023 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale, în vederea realizării obiectivelor de investiții în cadrul PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
27.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

Vezi mai mult
21.03.2023
„ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA", Supratraversare rău Ialomiţa şi afluenţi, com. Moroeni, jud. Dâmboviţa

Aceasta informare este efectuată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, Tel.: 0245 207 600, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, aviz de gospodărire a apelor pentru pentru realizarea obiectivului de investiţii ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA ", Supratraversare râu Ialomiţa şi afluenţi, com. Moroeni, jiul. Dâmboviţa

Vezi mai mult
21.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE achiziţie servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 30+656, la Pătoaia, comuna Crângurile județul Dâmbovița"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţie servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 30+656, la Pătoaia, comuna Crângurile județul Dâmbovița"

Vezi mai mult
21.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod pe DJ 712A, kw 6+712, la Bădeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod pe DJ 712A, kw 6+712, la Bădeni"

Vezi mai mult
21.03.2023
REPETARE INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

REPETARE INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

Vezi mai mult
15.03.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023 - cu rezoluții

Vezi mai mult
15.03.2023
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 07.04.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 07.04.2023, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 /12.1 L2020

Vezi mai mult
14.03.2023
ANUNŢ PUBLIC - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTĂ"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTĂ"

Vezi mai mult
13.03.2023
INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

În vederea derulării procedurii de obţinere a Avizului de Gospodărire a Apelor, pentru pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera amplasat în judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
07.03.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 10.03.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 10.03.2023 va avea loc în format electronic / informatic şedinţa de îndată a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult