22.03.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra deciziei de emiterere a Acordului de mediu pentru proiectul Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște, propus a fi amplasat în Aninoasa, Doicești, Dragomirești, Lucieni, Șotânga, Târgoviște, Ulmi, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
21.03.2024
Anunţ public asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

UAT judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, având sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţ Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, titular al "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2021-2027", pentru judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru documentul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Vezi mai mult
19.03.2024
Anunţ public asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

UAT judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, având sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţ Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, titular al "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2021-2027", pentru judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru documentul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Vezi mai mult
19.03.2024
CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Anunţ de participare privind achiziţia Serviciilor de elaborare a fiselor parcelare aferente imobilelor proprietate publică şi privată care fac parte din coridorul de expropriere, pentru obiectivul: " Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni"

Vezi mai mult
19.03.2024
CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Anunţ de participare privind achiziţia Serviciilor de elaborare a fiselor parcelare aferente imobilelor proprietate publică şi privată care fac parte din coridorul de expropriere, pentru obiectivul: " Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera- etapa I"

Vezi mai mult
13.03.2024
Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita

Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita

Vezi mai mult
13.03.2024
ANUNT DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

Vezi mai mult
13.03.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proces-verbal, privind luarea deciziei etapei de încadrare, pentru obiectivul de investiţii „ Demolare pod vechi şi a variantei provizorii pe DJ 714 A, Moroeni- Pucheni- Valea Brăteiului, km 7+ 600"

Vezi mai mult
13.03.2024
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 20.03.2024

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 20.03.2024

Vezi mai mult
11.03.2024
HOTĂRÂRE Nr. 39 /28.02.2024 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN CUPRINSUL HOTĂRÂRII de STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR NR. 36/16.02.2024

Având în vedere prevederile art.18, art. 19, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
11.03.2024
HOTĂRÂRE Nr. 38 /28.02.2024 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN CUPRINSUL HOTĂRÂRII de STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR NR. 35/16.02.2024

Având în vedere prevederile art.18, art. 19, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 15, art. 16 și art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
08.03.2024
Răspuns la solicitarea de clarificare privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024" nr. 5272/05.03.2024

CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢ I- Răspuns la solicitarea de clarificare la ANUNŢUL DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilorde urgenţă pentru anul 2024" nr. 5272/05.03.2024

Vezi mai mult
06.03.2024
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie"

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie" în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa" -cod CALL03-47 din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

Vezi mai mult
05.03.2024
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024"

CĂTRE,TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI - ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniulsituaţiilor de urgenţă pentru anul 2024"

Vezi mai mult
04.03.2024
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la intenţia de elaborare a documentației “PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDEREA DEPOZITULUI DE DEȘEURI ANINOASA”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a inițiat elaborarea documentației urbanistice „Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa”.

Vezi mai mult