26.09.2023
INFORMARE „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera"

Prezenta informare are la bază prevederile art. 1 1, alin. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prin care comisia de verificare a dreptului de proprietate, ori a altui drept real, îşi va începe activitatea începând cu data de 09.10.2023

Vezi mai mult
26.09.2023
ANUNȚ PUBLIC „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - comuna Şotânga"

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, de luni -vineri, între orele 9:00- 14:00

Vezi mai mult
21.09.2023
ANUNŢ PUBLIC „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa – Obiectiv - Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga”

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu de către A.P.M. Dâmbovița pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa – Obiectiv - Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,” propus a fi amplasat în comuna Șotânga, sat Șotânga, județul Dâmbovița

Vezi mai mult
31.08.2023
ANUNŢ NR. 3 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunţă finalizarea propunerilor privind ,.Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian".

Vezi mai mult
31.08.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunţat etapa de documentare pentru documentaţia urbanistică ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
29.08.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 21.09.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 21.09.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
24.08.2023
Revenire - ANUNŢ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIV IND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării documentaţiei urbanistice ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
24.08.2023
HOTĂRÂRE DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR nr. 1 din data de 16.08.2023

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Pod pe DJ 71 IE, Km 3+680, peste râul Ialomiţa Ia Ibrianu"

Vezi mai mult
21.08.2023
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 25.08.2023

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 25.08.2023

Vezi mai mult
18.08.2023
ANUNŢ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIV IND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă etapa de documentare -studii necesare elaborării Planul Urbanistic Zonal ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian".

Vezi mai mult
09.08.2023
ANUNŢ PUBLIC "Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina- Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina- Peştera", propus a fi amplasat în corn. Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, jud. Dâmbovita

Vezi mai mult
04.08.2023
ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa valorifică prin vânzare la licitaţie publică următoarele bunuri

Vezi mai mult