NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN DAMBOVITA

CONSILIULUI JUDETEAN DAMBOVITA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legii prin mijloace automatizate/manuale, destinate activitatii specifice.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare obtinerii de autorizatii, licente transport, raspus petitii, etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”), beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimţământului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura institutiei noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate.