Contul IBAN pentru încasarea redevenței miniere obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se constituie venit la bugetul local al județului Dâmbovița, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița, cod fiscal 4280205, deschis la Trezoreria Târgoviște:

  • RO53TREZ27121A300501XXXX   ->  redevență minierâ