06.07.2023
RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada Ianurie-Iunie 2023

În scopul exercitării de către cetățeni a unui drept constituțional, acela de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu și de a primi răspuns asupra modului de soluționare a acestora, activitatea de soluționare a petițiilor în primul semestru al anului 2023, a fost organizată de Serviciul Imagine, Relații cu Presa, O.N.G. și Relații Externe, în cadrul Compartimentului Secretariat și Relații cu Publicul

Vezi mai mult
14.06.2023
Raport de activitate pentru Centrul de Cultura Dambovita pentru anul 2022

Raport de activitate pentru Centrul de Cultura Dambovita pentru anul 2022

Vezi mai mult
12.05.2023
Raport de activitate pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte pentru anul 2022

Raport de activitate pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte pentru anul 2022

Vezi mai mult
03.05.2023
Raport privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării şi funcţionării structurii de audit intern la data de 31 decembrie 2022, atât din cadrul UAT Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cât şi din cadrul entităţilor aflate în aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia

Vezi mai mult
02.05.2023
RAPORT DE ACTIVITATE VICEPREȘEDINȚI ȘI CONSILIERI JUDEȚENI PENTRU ANUL 2022

RAPORT DE ACTIVITATE VICEPREȘEDINȚI ȘI CONSILIERI JUDEȚENI PENTRU ANUL 2022

Vezi mai mult
27.01.2023
RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada Ianurie-Iunie 2022

În scopul exercitării de către cetățeni a unui drept constituțional, acela de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu și de a primi răspuns asupra modului de soluționare a acestora, activitatea de soluționare a petițiilor în semestrul I al anului 2022, a fost organizată de Serviciul Imagine, Relații cu Presa, O.N.G. și Relații Externe în cadrul Compartimentului Secretariat și Relații cu Publicul.

Vezi mai mult
03.01.2023
RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada iulie-decembrie 2022

În scopul exercitării de către cetățeni a unui drept constituțional, acela de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu și de a primi răspuns asupra modului de soluționare a acestora, activitatea de soluționare a petițiilor în semestrul al II-lea al anului 2022, a fost organizată de Serviciul Imagine, Relații cu Presa, O.N.G. și Relații Externe în cadrul Compartimentului Secretariat și Relații cu Publicul.

Vezi mai mult
29.12.2022
Raport de activitate pentru Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu" pentru perioada 2018-2022

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, aflată în subordinea sa

Vezi mai mult
20.12.2022
Raport presedinte 01.11.2021-01.11.2022

R A P O R T cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița în perioada 1 noiembrie 2021 – 1 noiembrie 2022

Vezi mai mult
02.06.2022
Raport de activitate pentru Centrul Județean de Cultură Dâmbovița pentru anul 2021

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa

Vezi mai mult
04.05.2022
Raport de activitate pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte pentru anul 2021

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte aflat in subordinea sa

Vezi mai mult
04.05.2022
Raport de activitate pentru Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu" pentru anul 2021

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de catre Consiliul Judetean Dâmbovita, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu” Dâmbovita, aflata în subordinea sa

Vezi mai mult
02.05.2022
Raport de activitate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița pentru anul 2021

RAPORT DE ACTIVITATE al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmbovița, pentru anul 2019, întocmit conform art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes puuiic, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult
25.02.2022
RAPORT DE ACTIVITATE VICEPREȘEDINȚI ȘI CONSILIERI JUDEȚENI PENTRU ANUL 2021

RAPORT DE ACTIVITATE VICEPREȘEDINȚI ȘI CONSILIERI JUDEȚENI PENTRU ANUL 2021

Vezi mai mult