20.07.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 25.08.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data dc 25.08.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
12.07.2023
Notificare iniţiere expropriere „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera”

Declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera”

Vezi mai mult
12.07.2023
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3 mp

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1, aflat în domeniului public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
06.07.2023
MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui număr de trei posturi de membri ai Consiliului de Administraţie

MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui număr de trei posturi de membri ai Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult
06.07.2023
ANUNŢ PUBLIC „CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă» în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, sau identificat prin Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, NC 74607, CF 74607

Vezi mai mult
06.07.2023
ANUNŢ PUBLIC „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgență”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECȚIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgență”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, com.Bezdead, sat Măgura, strada DJ 710

Vezi mai mult
06.07.2023
Notificare iniţiere expropriere - DOMNUL MANEA CONSTANTIN / MANEA ION

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes public naţional, judeţean şi local, vă facem cunoscut următoarele

Vezi mai mult
04.07.2023
„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apăy în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 101 A Movila-Ciocănari- limita judeţ Prahova", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa,comuna Niculeşti, sat Ciocănari, DJ 101 A.

Vezi mai mult
03.07.2023
Anunt privind solicitarea emitere a acordului de mediu pentru ,,Variantă ocolitoare pentru creșeterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ,,Variantă ocolitoare pentru creșeterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”, propus a fi amplasat în Moreni și comunele Gura Ocniței și I.L. Caragiale, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
03.07.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI documentaţie "ACTUALIZARE, RECONFIGURARE PLAN URBANISTIC ZONAL PADINA PEŞTERA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a anunţat etapa dc consultare asupra propunerilor Planului Urbanistic Zonal „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
03.07.2023
PROCES VERBAL aviz de amplasament pentru realizarea lucrărilor: „DN 1A km 13+000 - km 50+400" - sector cuprins pe DN IA km 21+700 - km 49+400"

Astăzi, data de mai sus, am procedat la afişarea atât la avizierul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cât şi pe site-ul instituţiei, a anunţului privind intenţia C.N.A.I.R. S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti de solicitare, de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, a avizului de gospodărire a apelor / aviz de amplasament pentru realizarea lucrărilor: „DN 1A km 13+000 - km 50+400" - sector cuprins pe DN IA km 21+700 - km 49+400"

Vezi mai mult
27.06.2023
Anunt privind solicitarea avizului de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: „DN IA km 13+000 - km 50+400" - sector cuprins pe DN IA km 21+700 - km 49+400.

Astăzi, 27.06.2023, am procedat la afişarea atât la avizierul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cât şi pe site-ul instituţiei, a anunţului privind intenţia C.N.A.I.R. S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti de solicitare, de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, a avizului de gospodărire a apelor / aviz de amplasament pentru realizarea lucrărilor: „DN IA km 13+000 - km 50+400" - sector cuprins pe DN IA km 21+700 - km 49+400.

Vezi mai mult
26.06.2023
ANUNŢ PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE pentru proiectul ”Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte”

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte, propus a fi amplasat în localităţile Aninoasa, Doiceşti, Dragomireşti, Lucieni, Şotânga, Târgovişte, Ulmi, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
14.06.2023
Anunt privind solicitarea avizului de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni".

În vederea derulării procedurii de obţinere a avizului de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni".

Vezi mai mult
14.06.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI de elaborare a documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la intenţia de elaborare a documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţiecu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult