18.08.2023
ANUNŢ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIV IND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă etapa de documentare -studii necesare elaborării Planul Urbanistic Zonal ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian".

See more