28.04.2022
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentaţiei

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentației „ACTUALIZARE, RECONFIGURARE PLAN URBANISTIC ZONAL PADINA -PEȘTERA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT"

See more