03.11.2023

                                                                                 COMISIILE DE SPECIALITATE ALE

                                                                             CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

                                                                                             Mandatul 2020-2024

 

 

1. Comisia pentru infrastructură, transporturi, domeniul public și privat, organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice și amenajarea teritoriului. 

1. Marcu Corneliu-Bogdan               - PNL (Președinte)

            2. Grozavu Ion-Gabriel                    - PNL

            3. Paraschiv Dragoș-Florin              - PNL

            4. Tănase Silviu-Gabriel                   - PNL

            5. Ilioan Elena-Lilica                        - PSD (Secretar)

            6. Diniță Alexandru                          - PSD

            7. Mureșan Florina-Ramona           - PRO România

 

2. Comisia pentru sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, protecția consumatorilor și afaceri sociale.

1. Craiu Alexandru-Cătălin - PSD

            2. Costache Mioara                           - PSD

            3. Lupoiu Mihail-Marius                 - PSD

            4. Stan Cornelia                                - PSD

            5. Vîrjoghe Maria                             - PNL (Secretar)

            6. Popa Ionuț                                     - PNL

            7. Dumitru Georgeta-Irena - PRO România (Președinte)

 

3. Comisia pentru administrație publică locală, servicii publice de interes județean, contencios, protecție civilă, evidența persoanelor și situații de urgență.

1. Stan Cornelia                                 - PSD

            2. Dincă Georgeta                             - PSD (Secretar)

            3. Fulga Valeriu                                - PSD

            4. Vasilescu Liviu-Cosmin                - PSD (Președinte)

            5. Paraschiv Dragoș-Florin              - PNL

            6. Drugă Mihail                                 - PNL

            7. Dumitru Georgeta-Irena - PRO România

 

4. Comisia pentru mediul de afaceri, relansare economică și susținere comunitară, dezvoltare regională, prognoze economico-sociale, studii și consultanță U.A.T.–uri, investiții, parteneriate, relații externe și reziliență.

1. Fulga Valeriu                                 - PSD

            2. Lupoiu Mihail-Marius                  - PSD

            3. Istrate Mihai                                  - PSD

            4. Costea Fănuț                                 - PSD (Președinte)

            5. Buta Teodor                                  - PNL (Secretar)

            6. Tudora Alexandru-Cosmin          - PNL

            7. Ioniță Ioana                                   - PRO România

 

5. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, silvicultură, industrie și siguranță alimentară.

1. Costache Mioara                           - PSD

            2. Istrate Mihai                                  - PSD (Președinte)

            3. Dinu Marian                                  - PSD

            4. Lăscaie Cătălin-Ionuț                   - PSD

            5. Petre Valentin                              - PNL

            6. Tudora Alexandru-Cosmin         - PNL (Secretar)

            7. Ioniță Ioana                                   - PRO România

 

6. Comisia pentru învățământ, cercetare, capital uman, tehnologia informației și comunicațiilor.

1. Popa Constantin-Tiberiu              - PNL (Președinte)

            2. Petre Valentin                               - PNL

            3. Budoiu Adriean                             - PNL

            4. Tănase Silviu-Gabriel                   - PNL

            5. Oprea Iulian                                  - PSD (Secretar)

            6. Neculăescu Sache                          - PSD

            7. Șontea Florin-Eusebiu                  - PRO România

 

7. Comisia pentru protecția mediului, gospodărirea apelor, conservarea monumentelor naturii și rezervații naturale.

1. Drugă Mihail                                 - PNL (Președinte)

            2. Buta Teodor                                  - PNL

            3. Vîrjoghe Maria                             - PNL

            4. Tudora Alexandru-Cosmin         - PNL

            5. Diniță Alexandru                          - PSD (Secretar)

            6. Dinu Marian                                  - PSD

            7. Șontea Florin-Eusebiu                  - PRO România

 

8. Comisia pentru cultură, culte, minorități, turism, tineret și sport, patrimoniul, mijloace de informare în masă.

1. Mocanu Adrian                             - PNL (Președinte)

            2. Popa Constantin-Tiberiu              - PNL

            3. Popa Ionuț                                     - PNL

            4. Vîrjoghe Maria                             - PNL

            5. Lăscaie Cătălin-Ionuț                   - PSD (Secretar)

            6. Oprea Iulian                                 - PSD

            7. Dumitru Georgeta-Irena - PRO România

 

9. Comisia juridică, pentru apărarea ordinii publice, drepturilor și libertăților cetățenești, etică și litigii.

1. Dincă Georgeta                              - PSD

            2. Neculăescu Sache                          - PSD (Președinte)

            3. Vasilescu Liviu-Cosmin                - PSD

            4. Diniță Alexandru                          - PSD

            5. Budoiu Adriean                             - PNL (Secretar)

            6. Marcu Corneliu-Bogdan              - PNL

            7. Mureșan Florina-Ramona           - PRO România

 

10. Comisia pentru buget, finanțe, bănci, dezvoltare economică și fonduri europene.

1. Fulga Valeriu                                 - PSD (Președinte)

            2. Costea Fănuț                                 - PSD (Secretar)

            3. Craiu Alexandru-Cătălin             - PSD

            4. Lupoiu Mihail-Marius                 - PSD

            5. Grozavu Ion-Gabriel                    - PNL

            6. Mocanu Adrian                             - PNL

            7. Mureșan Florina-Ramona           - PRO România