14.01.2021
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa ale căror funcţii au fost supuse reorganizării potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 276/21.12.2020 Metodologie examen (format pdf)Cerere de inscriere examen (format editabil)

Vezi mai mult
04.01.2021
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacante de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa, organizat în data de 30 decembrie 2020 Vizualizare centralizator (format pdf)

Vezi mai mult
30.12.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA SCRISĂ a concursului pentru oeuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacante de Director

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA SCRISĂ a concursului pentru oeuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacante de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa, organizată în data de 30 decembrie 2020 Vizualizare centralizator (format pdf)

Vezi mai mult
23.12.2020
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 30 decembrie 2020

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 30 decembrie 2020 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacante de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
14.12.2020
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 decembrie 2020, Ia sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 decembrie 2020, Ia sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacante de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa Vizualizare anunt (format pdf) Vizualizare calendar concurs (format pdf) Vizualizare bibliografie (format pdf) Formular inscriere concurs functie contractuala (format doc)Model adeverinta (format doc)

Vezi mai mult
30.09.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de consultant în management asimilat în cadrul proiectului cu expert monitorizare afaceri, în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului «DARE TO START! - Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate» Cod SMIS: 104118 Vizualizare (format PDF)

Vezi mai mult
23.09.2020
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi Ia concursul organizat în data de 30 septembrie 2020

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi Ia concursul organizat în data de 30 septembrie 2020 pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de consultant în management asimilat în cadrul proiectului cu expert monitorizare afaceri, în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, clin cadrul echipei pentru implementarea proiectului «DARE TO START! - Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate» Cod SMIS: 104118 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
07.09.2020
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 septembrie 2020, Ia sediul său, concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 septembrie 2020, Ia sediul său, concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de consultant în management asimilat în cadrul proiectului cu expert monitorizare afaceri, în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului «DARE TO START! - Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate» Cod SMIS: 104118 Vizualizare anunt (format pdf) Vizualizare calendar concurs (format pdf) Vizualizare bibliografie (format pdf) Formular inscriere concurs functie contractuala (format doc)Model adeverinta (format doc)

Vezi mai mult
04.09.2020
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 29 septembrie 2020, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 29 septembrie 2020, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de responsabil măsuri dezvoltare şi furnizare servicii, în afara organigramei, pe perioadă determinată, fracţiune de normă, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului «Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa» Cod SMIS 2014:115130 Vizualizare anunt (format pdf) Vizualizare calendar concurs (format pdf) Vizualizare bibliografie (format pdf) Formular inscriere concurs functie contractuala (format doc) Model adeverinta (format doc)

Vezi mai mult
09.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de promovare în grad profesional superior

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de promovare în grad profesional superior celui deţinut din cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU al Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în data de 07 iulie 2020, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
09.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de către funcţionarii publici înscrişi la concursul de promovare în grad profesional la Serviciul financiar,

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de către funcţionarii publici înscrişi la concursul de promovare în grad profesional la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în data de 7 iulie 2020 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
08.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului urbanism

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în data de 7 iulie 2020 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
08.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de la Serviciul financiar

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 7 iulie 2020, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
08.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de eandidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de eandidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 7 iulie 2020 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
08.07.2020
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi Ia PROBA INTERVIU a concursului dc promovare în grad profesional superior celui deţinut

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi Ia PROBA INTERVIU a concursului dc promovare în grad profesional superior celui deţinut în cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU al Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 07 iulie 2020, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult