27.07.2021
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al judeţului pe data de 3 august 2021

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al judeţului pe data de 3 august 2021

Vezi mai mult
02.07.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 5 august 2021, la sediul său, concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 5 august 2021, la sediul său, concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, respectiv din cadrul Direcţiei tehnice şi Direcţiei juridice, contencios, administrarea patrimoniului.

Vezi mai mult
01.07.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al judeţului

Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe data de 3 august 2021, orele 10:00 la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa. Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Vezi mai mult
30.06.2021
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul DGASPC

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, organizat în data de 29 iunie 2021

Vezi mai mult
29.06.2021
CENTRALIZATORUL NOMINAL PROBA SCRISĂ a concursului de de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul DGASPC

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISĂ a concursului de de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, organizată în data de 29 iunie 2021

Vezi mai mult
25.06.2021
REZULTATUL FINAL al examenului organizat în data de 23 iunie 2021

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gr. prof. asistent

Vezi mai mult
23.06.2021
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gr. prof. asistent

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gr. prof. asistent

Vezi mai mult
11.06.2021
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului pe data de 23 iunie 2021

Vezi mai mult
24.05.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul DGASPC Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Vezi mai mult
21.05.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului. La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice menţionate mai sus poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de lege şi condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi mai mult
31.03.2021
REZULTATUL FINAL al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

Membrii comisiei de concurs stabiliţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 347/25.02.2021, în urma desfăşurării concursului de management în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa a hotărât

Vezi mai mult
30.03.2021
REZULTATUL concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

Membrii comisiei de concurs stabiliţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 347/25.02.2021, în urma desfăşurării concursului de management în vederea

Vezi mai mult