Solicitarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru adulţi

Pentru eliberarea unui certificat de handicap,pentru adulti, persoana în cauză va depune un dosar care va conţine cererea tip de încadrare grad de handicap şi documentele ce indică handicapul.

Evaluarea se face de către Serviciul de Evaluare Complexă. Se va completa un raport de evaluare complexă şi se va face o propunere de încadrare/neîncadrare în grad de handicap. Dosarul va fi înaintat către Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru eliberarea certificatului. După eliberarea certificatului, beneficiarul se adresează cu o cerere tip biroului Prestaţii Sociale pentru persoane cu handicap care va emite o dispoziţie de acordare a drepturilor.

Drepturile se vor acorda cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea. Beneficiarii certificatului primesc o indemnizaţie şi buget complementar care variază în funcţie de gradul de handicap. Valabilitatea certficatului poate fi permanenta, de un an sau 6 luni. Cu cel putin o luna inainte de expirare, se va face reevaluarea in vederea reinnoirii certificatului. Consiliul Judeţean Dâmboviţa foloseşte în mod curent două aplicaţii pentru gestionarea acestor situaţii şi realizarea rapoartelor necesare. Drept urmare, în Portal se va completa un formular cu datele necesare. Documentele prezente în portal sunt doar cele care pot fi trimise in copie.

Pentru adaugarea unei cereri de incadrare in grad de handicap noi sau consultarea cererilor existente click aici

                                                      

Pentru adaugarea unei cereri de indemnizatie noi sau consultarea cererilor existente click aici

                                                                   

Solicitarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru copii

Pentru eliberarea unui certificat de handicap pentru copii, se va depune un dosar care va conţine cererea tip de încadrare grad de handicap şi documentele ce indică handicapul.

Evaluarea se face de către Serviciul de Evaluare Complexă. Se va completa un raport de evaluare complexă şi se va face o propunere de încadrare/neîncadrare în grad de handicap. Dosarul va fi înaintat către Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului pentru editarea certificatului. Certificatul este eliberat impreuna cu o hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului si este transmis prin posta beneficiarilor.
După primirea certificatului, beneficiarul se adresează cu o cerere tip biroului Prestaţii Sociale pentru persoane cu handicap care va emite o dispoziţie de acordare a drepturilor. Drepturile se vor acorda cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

Beneficiarii certificatului primesc o indemnizaţie şi buget complementar care variază în funcţie de gradul de handicap. Valabilitatea certficatului este de un an. Cu o luna inainte de expirare, se va face reevaluarea in vederea reinnoirii certificatului. Consiliul Judeţen Dâmboviţa foloseşte în mod curent două aplicaţii pentru gestionarea acestor situaţii şi realizarea rapoartelor necesare. Drept urmare, în Portal se va completa un formular cu datele necesare. Documentele prezente în portal sunt doar cele care pot fi trimise in copie.

Pentru adaugarea unei cereri de incadrare in grad de handicap noi sau consultarea cererilor existente click aici

                                                   

Pentru adaugarea unei cereri de indemnizatie noi sau consultarea cererilor existente click aici