Certificate de urbanism

Această secţiune este accesibilă doar utilizatorilor înregistraţi în aplicaţie şi care in plus au si dreptul de a solicita certificate de urbanism. În această secţiune vor fi ataţate documentele care sunt necesare pentru a obtine o astfel de autorizaţie.
Pentru adaugarea unui certificat nou sau consultarea cerificatelor existente click aici

                                                   

Autorizatie de construire/desfiintare

Aceasta secţiune este accesibilă doar utilizatorilor înregistrati în aplicatie şi care au în plus şi dreptul de a solicita autorizaţii de cuntruire sau desfiinţare. In aceasta secţiune vor fi introduse documetele care trebuiesc depuse pentru a obtine o astfel de autorizatie. Utilizatorul va avea de ales între a solicita autorizaţie de construire sau autorizaţie de desfiinţare.

Pentru adaugarea unei autorizaţii noi sau consultarea autorizaţiilor existente click aici

                                             

Autorizaţie de avize de structură

Aceasta secţiune este accesibilă doar utilizatorilor înregistrati în aplicatie şi care au în plus şi dreptul de a solicita avize de structură. În aceasta secţiune vor fi introduse documetele care trebuiesc depuse pentru a obtine un astfel de aviz. Utilizatorul poate vedea in orice moment din aplicaţie stadiul avizelor trimise de el ( inclusiv continutul acestora si data la care au fost trimise) cât şi starea acestora. Răspunsurile aceste avize vor fi furnizate pe adresa de mail pe care utilizatorul a folosit-o pentru înregistrare în portalul Consiliului Judetean.

Pentru adaugarea unui aviz nou sau consultarea avizelor existente click aici

                                                      

Autorizatie de avize CTE

Avizele sunt emise pentru lucrarile de urbanism- plan urbanistic general PUG, plan urbanisnistic zonal PUZ si plan urbanisnistic detaliat PUD. PUG : aceste se actualizeaza la 5-10 ani

Pentru adaugarea unui aviz nou sau consultarea avizelor existente click aici