15.09.2016
Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2017, care se constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate

Vizualizare proiect de hotarare (format pdf) Drumuri anexa 1-5 (format pdf) Urbanism anexa 6-7 (format pdf) Serviciul administratie publica anexa 8 (format pdf) Muzeu anexa 9 (format pdf) Cultura anexa 10 (format pdf) Camera agricola anexa 11 (format pdf) Biblioteca anexa 12 (format pdf) Salvamont anexa 13 (format pdf) Serviciul de apa anexa 14 (format pdf) Serviciul de apa anexa 15 (format pdf) Serviciul de apa anexa 16 (format pdf) Spital anexa 17 (format pdf) Evidenta populatiei anexa 18 (format pdf)

Vezi mai mult
14.09.2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2016 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Vizualizare proiect de hotărâre (format pdf) Vizualizare raport proiect de hotărâre (format pdf) TARIFE de utilizare a drumurilor judetene - anexa 1-5.pdf TAXE SI TARIFE LOCALE ce se constituie ca venituri la bugetul Consiliului Judetean Dambovita arhitect - sef anexe 6-7.pdf TARIF pentru copiere documente care constituie informatii de interes public - anexa 8.pdf TAXE pentru vizitarea muzeelor - anexa 9.pdf TAXE practicate de Centrul Judetean de Cultura - anexa 10.pdf TARIFE percepute de Camera Agricola Judeteana - anexa 11.pdf TARIFE aplicate de Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu Dâmbovita - anexa 12.pdf TARIFE aplicate de Serviciul Public Judetean Salvamont - anexa 13.pdf TARIFE ce se vor practica pentru determinările fizico-chimice, ale apei potabile în cadrul laboratorului CTC.pdf TAXE SI TARIFE ce se vor practica de SPJAAC D-ta.pdf TAXE SI TARIFE pretul de furnizare apa potabila si servicii canalizare.pdf TARIFE SERVICII MEDICALE LA CERERE - anexa 17.pdf TAXE percepute de Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor - anexa 18.pdf

Vezi mai mult
14.10.2014
HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

PROIECT HOTARARE privind aprobarea taxelor si tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2015 al Consiliului Judetean Dambovita.pdf TARIFE de utilizare a drumurilor judetene - anexa 1-5.pdf TARIFE pentru utilizarea formularelor tip necesare eliberării certificatelor, avizelor, acordurilor unice si autorizatiilor in domeniul constructiilor - anexe 6-7.pdf TARIF pentru copiere documente care constituie informatii de interes public - anexa 8.pdf TAXE pentru vizitarea muzeelor - anexa 9.pdf TAXE practicate de Centrul Judetean de Cultura - anexa 10.pdf TARIFE percepute de Camera Agricola Judeteana - anexa 11.pdf TARIFE aplicate de Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu Dambovita - anexa 12.pdf TARIFE aplicate de Serviciul Public Judetean Salvamont - anexa 13.pdf TARIFE ce se vor practica pentru determinarile fizico-chimice, microbiologice si metrologice in cadrul laboratoarelor CTC - anexa 14.pdf TAXE SI TARIFE privind serviciile comunitare de utilitati publice - anexa 15.pdf TAXE SI TARIFE pretul de furnizare apa potabila si servicii canalizare - anexa 16.pdf TARIFE SERVICII MEDICALE LA CERERE - analize - anexa 17.pdf TARIFE SERVICII MEDICALE LA CERERE - radiol. - anexa 17.pdf TARIFE SERVICII MEDICALE LA CERERE - servicii - anexa 17.pdf TARIF lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Dambovita - anexa 18.pdf

Vezi mai mult
28.10.2013
Propuneri de taxe și impozite care se constituie ca venituri la bugetul CJD pentru anul 2014

anunț privind dezbaterea publică anexa 1-5 anexe 6-7 anexa 8 anexa 9 anexa 10 anexa 11 anexa 12 anexa 13 anexa 14 anexa 15 anexa 16 anexa 17 comparație tarife cu alte județe raport

Vezi mai mult
09.11.2012
Propuneri de taxe și impozite care se constituie ca venituri la bugetul CJD pentru anul 2013

anexa 1-5 anexe 6-7 anexa 8 anexa 9 anexa 10 anexa 11 anexa 12 anexa 13 anexa 14 anexa 15 anexa 16 produse agricole

Vezi mai mult