03.11.2009

Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul SMIS CSNR 5043  “Sistem Informatic Integrat la nivelul judeţului Dâmboviţa

*documentele sunt în format pdf

Referat de necesitate publictate SMIS

Documentatia de atribuire

Invitatie de participare SMIS