14.04.2011

SITUAŢIA

cererilor de asociere (finanţare) depuse de autorităţile locale conform H.C.J.D-ţa nr. 77/05.08.2008 privind oferta de asociere a Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu consiliile locale în vederea susţinerii unor obiective de interes public

 

Amenajarea locurilor de joacă pentru copii:

Nr.

crt.

Data înregistrării cererii

Unitatea administrativă

Reprezentant legal

Valoarea totală a proiectului

(lei)

Valoarea cererii de asociere (finanţare)

(lei)

82

28.02.2011

com. Gura Ocniţei

Primar Diaconu Gheorghe

44.420

39.978

 

Reabilitarea şi consolidarea lăcaşelor de cult

Nr.

crt.

Data înregistrării cererii

Unitatea administrativă

Reprezentant legal

Valoarea totală a proiectului

(lei)

Valoarea cererii de asociere (finanţare)

(lei)

245

18.02.2011

comuna Bărbuleţu

Parohia Bărbuleţu

Preot: Bucurică Mihai

171.420

20.000

246

28.02.2011

com. Vulcana Băi

Parohia Vulcana Băi, biserica Adormirea Maicii Domnului

Preot: Săvulescu Gheorghe

103.680

20.000

247

28.02.2011

com. Ciocăneşti

Parohia Vizureşti

Preot: Miloş Gheorghe Cătălin

22.246,41

20.000

248

 02.03.2011

com. Moţăieni

Parohia Sf. Nicolae - Cucuteni

Preot: Stan Marian

22.000

20.000

249

09.03.2011

com. Vişineşti

Parohia Ursei

Preot: Dinu Georgian Dan

18.500

16.650

253

16.03.2011

com. Iedera

Parohia Sf. Mihail şi Gavril- Iedera de Jos

Preot: Zamfir Ionuţ

23.000

20 000

250

17.03.2011

com. Petreşti

Parohia Sf. Gheorghe

Preot: Andrei Marin

70.160

20 000

251

17.03.2011

com.Petresti

Parohia Gherghesti

Preot: Ciobanu Gheorghe

70.160

20 000

252

18.03.2011

com. Văleni Dâmboviţa

Parohia Mesteacăn

Preot:Păun Cătălin

23.000

20 000

254

23.03.2011

com. Gura Foii

Parohia Sf. Nicolae

Preot: Eremia Aurelian

63.970

25 000

255

04.04.2011

com. Dobra

Parohia Sf. Constantin şi Elena-Dobra

Preot: Safta Marius Marian

22.000

20 000

256

04.04.2011

Oraş Fieni

Parohia Berivoieşti

Preot: Coman Mihail

22.500

20 000

257

04.04.2011

com. Pietrari

 Parohia Pietrari

Preot: Tănase Constantin

22.000

20.000

258

11.04.2011

com. Dărmăneşti

Parohia “Sf. Nicolae”

Preot: Cătănescu Ion

22.500

20.000

 

 

 

PUNCTAJELE

obţinute în urma evaluărilor făcute de către membrii Comisiei Tehnice, pe baza criteriilor de selecţie, pentru solicitanţii Programului privind oferta de asociere a Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu consiliile şi comunităţile locale în vederea susţinerii unor obiective de interes public (solicitări depuse în intervalul 18.02.2011 – 11.04.2011) 

 

Amenajarea locurilor de joacă pentru copii:

Nr.

crt.

Unitatea administrativă

Reprezentant legal

Valoarea totală a proiectului (lei)

Valoarea cererii de asociere (finanţare)

(lei)

Punctaj

1

com. Gura Ocniţei

Primar Diaconu Gheorghe

44.420

39.978

79

 

Reabilitarea şi consolidarea lăcaşelor de cult

Nr.

crt.

Unitatea administrativă

Reprezentant legal

Valoarea totală a proiectului (lei)

Valoarea cererii de asociere (finanţare)

(lei)

Punctaj

Obiective

1

comuna Bărbuleţu

Parohia Bărbuleţu

Preot: Bucurică Mihai

171.420

20.000

72

Înfiinţare lăcaş de cult

2

com. Vulcana Băi

Parohia Vulcana Băi, biserica Adormirea Maicii Domnului

Preot: Săvulescu Gheorghe

103.680

20.000

86

clopotniţă

3

com. Ciocăneşti

Parohia Vizureşti

Preot: Miloş Gheorghe Cătălin

22.246,41

20.000

69

reabilitare termică

4

com. Moţăieni

Parohia Sf. Nicolae - Cucuteni

Preot: Stan Marian

22.000

20.000

70

Gard şi porţi

5

com. Vişineşti

Parohia Ursei

Preot: Dinu Georgian Dan

18.500

16.650

66

reabilitare termică

6

com. Iedera

Parohia Sf. Mihail şi Gavril- Iedera de Jos

Preot: Zamfir Ionuţ

23.000

20 000

71

reabilitare termică

7

com. Petreşti

Parohia Sf. Gheorghe

Preot: Andrei Marin

70.160

20 000

75

clopotniţă şi anexe

8

com.Petresti

Parohia Gherghesti

Preot: Ciobanu Gheorghe

70.160

20 000

70

clopotniţă şi anexe

9

com. Văleni Dâmboviţa

Parohia Mesteacăn

Preot:Păun Cătălin

23.000

20 000

69

reabilitare termică

10

com. Gura Foii

Parohia Sf. Nicolae

Preot: Eremia Aurelian

63.970

25 000

62

Casă parohială

11

com. Dobra

Parohia Sf. Constantin şi Elena-Dobra

Preot: Safta Marius Marian

22.000

20 000

65

Construcţie biserică

12

Oraş Fieni

Parohia Berivoieşti

Preot: Coman Mihail

22.500

20 000

72

Turlă biserică

13

com. Pietrari

 Parohia Pietrari

Preot: Tănase Constantin

22.000

20.000

61

Reabilitare acoperiş

14

com. Dărmăneşti

Parohia “Sf. Nicolae”

Preot: Cătănescu Ion

22.500

20.000

72

clopotniţă