04.05.2012

Consiliul Judeţean Dâmboviţa este partener în derularea Proiectului 0569R2 „Waste to Energy”- W2E (Energie din deşeuri) finanţat în cadrul programului de cooperare interregională INTERREG IVC. Proiectul reuneşte parteneri din regiunile Uniunii Europene care au abordări diferite în ceea ce priveşte recuperarea energiei din deşeuri.

Alături de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, mai participă ca parteneri instituţii ce reprezintă regiuni din Slovacia, Polonia, Ungaria, Italia, Marea Britanie, iar liderul de proiect este din Suedia.

Obiectivul proiectului este de a schimba cunoştinţe şi exemple de bune practici despre tehnicile de recuperare a energiei din deşeuri şi de a dezvolta planuri de acţiune regionale pentru a îmbunătăţi nivelul de recuperare a energiei.

Pentru respectarea temelor propuse în cadrul calendarului de activităţi a Proiectului, s-a desfăşurat în data de 6.04.2012 la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Conferinţa Regională cu tema „Deşeurile o sursă de energie – condiţie a dezvoltării durabile”.

Conferinţa a reunit personalităţi din domeniul protecţiei mediului care au expus studii şi exemple de bune practici privind recuperarea energiei din deşeuri. Principalele teme expuse au fost: -“Evaluarea energetică a deşeurilor” prezentată de d-na Nicoleta Ion- reprezentant Enero Bucureşti; -“Producerea şi utilizarea energiei din deşeuri menajere” prezentată de d-na Serena Adler – profesor dr. ing. asociat Universitatea Politehnică Bucureşti, catedra UNESCO; -“Metode de tratare a deşeurilor în urma colectării selective “prezentată de d-nul Constantin Damov reprezentant GREEN GROUP şi USITALL AB SUEDIA;

La conferinţă au mai participat, Comisarul Şef al Gărzii de Mediu , Dâmboviţa, Reprezentanţii operatorilor de colectare şi transport a deşeurilor, ai Agenţiei Regionale pentru Protecţia mediului, arhitectul şef al judeţului, reprezentanţii oraşelor şi alte persoane interesate din cadrul Consiliului judeţean Dâmboviţa. La finalul conferinţei au fost distribuite participanţilor materiale de promovare (newsletter şi broşuri ) efectuate în cadrul proiectului.