12.05.2024

 

 

                                                                                                                                                                                      Aprilie 2024, județul Dâmbovița

                                              

                                    COMUNICAT DE PRESĂ

                                                   Începerea proiectului

 

,,Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”

Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița

Titlul proiectului:,,Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712”

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea: P4 - O regiune mai accesibilă

Obiectiv specific: RSO 3.2. - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile,reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Apel de proiecte: PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29

Cod SMIS: 319105

Localizare : Județul Dâmbovița, Localitățile: Pucioasa, Brănești, Vulcana Pandele, Șotânga, Târgoviște, Gura Ocniței, Ocnița, Adânca, Bucșani, Mărcești, Finta, Postârnacu.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de accesibilizare a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea rețelei TEN-T.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Modernizarea și reabilitarea DJ712, DJ720C si DJ 720A pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți-cresterea vitezei, siguraței rutiere, portantei.

2. Ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condițiilor de circulație pe drumurile publice.

Rezultatele preconizate ale proiectului: modernizarea a 59,83  km de drumuri județene.

Durata de implementare: între 29.03.2024 și 30.06.2028.

Buget total: 62.967.715,23 Euro

Buget UE : 53.238.960,59 Euro

Buget național : 8.142.429,26 Euro

Buget beneficiar : 1.586.325,38 Euro

Date de contact : telefon: 0245 207 600, fax: 0245 212 230, e-mail: consjdb@cjd.ro