21.01.2010

R  O  M    N  I  A

CONSILIUL   JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

Piaţa Tricolorului nr.1 Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa
Telefon: 0245-207695; Fax: 0245-640517; E-mail: integrare@cjd.ro

comunicat de presă

Nr.:608

Data emiterii: 21.01.2010

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
demarează implementarea Proiectului Construirea capacităţii instituţionale la nivel judeţean pentru un Master Plan al mobilităţii integrate în Judeţul Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării şi Turismului, în parteneriat cu Universitatea Gent (Belgia) şi Agenţia Flamandă de Drumuri şi Trafic, a accesat o finanţare din partea Guvernului Flamand, în cadrul Programului de Cooperare Flandra – Europa Centrală şi de Est, în vederea realizării proiectului Construirea capacităţii instituţionale la nivel judeţean pentru un Master Plan al mobilităţii integrate în Judeţul Dâmboviţa.

Valoarea totală a proiectului este de 183.962,33 Euro, contribuţiile partenerilor din proiect fiind următoarele: Consiliul Judeţean Dâmboviţa - 91.499 Euro, Guvernul Flamand – 74.958,40 Euro, Universitatea Gent – 11.578,93 Euro şi Agenţia Flamandă de Drumuri şi Trafic – 5.926 Euro.
Durata de implementare a proiectului este de 20 luni.

Prin implementarea proiectului se vor îmbunătăţi condiţiile de trafic la nivel judeţean. Proiectul propune două linii de lucru:
- dezvoltarea capacităţii personalului din administraţia judeţeană în materie de planificare a traficului şi de management al mobilităţii;
- instrumentele şi formarea profesională în vederea modelării traficului la nivel judeţean.

Prin elaborarea Master Planului mobilităţii integrate la nivelul Judeţului Dâmboviţa se vor îndeplini următoarele obiective:
- reclasificarea drumurilor publice;
- integrarea sistemului rutier al judeţului în sistemul naţional, cu optimizarea accesului la principalele axe rutiere;
- asigurarea fluidităţii traficului prin crearea de centuri ale localităţilor urbane din Judeţul Dâmboviţa;
- analiza şi evaluarea stării tehnice actuale şi prioritizarea intervenţiilor în îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe drumurile judeţene;
- strategia pe termen mediu şi scurt pentru siguranţa rutieră pe drumurile publice clasificate;
- stabilirea sectoarelor critice, afectate de transportul vehiculelor agabaritice pe drumurile publice;
- determinarea capacităţilor de trafic pentru transportul judeţean de persoane, prin stabilirea de servicii regulate de transport;
- stabilirea capacităţii portante a drumurilor judeţene;
- mobilarea drumurilor (parcări auto, staţii de transport public etc.)

Proiectul Construirea capacităţii instituţionale la nivel judeţean pentru un Master Plan al mobilităţii integrate în Judeţul Dâmboviţa va contribui la creşterea calităţii vieţii tuturor locuitorilor dâmboviţeni prin optimizarea fluxurilor de transport şi îmbunătăţirea traficului pe reţeaua de drumuri din judeţul nostru.

Persoana de contact:
ing. Doru Bondilă, Director executiv, Direcţia Integrare Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte
Tel. 0245 207695 / Fax: 0245 640517, E-mail: integrare@cjd.ro