10.12.2009

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, prin Dispoziţia nr. 126/2009 s-a constituit Comisia de verificare a dreptului de proprietate şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean din cadrul proiectului "Reabilitarea podului de la Potlogi".

Tabelele cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii şi despăgubirilor sunt afişate la sediul Consiliului local Potlogi şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean din cadrul proiectului "Reabilitarea podului de la Potlogi"

Nr.

Judeţul

Unitatea

Punct

 

Suprafata terenului

Pozitia

Numele

crt.

 

administrativa

identificare/

rezultată

kilometrică

proprietarului

 

 

 

Tarla nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din acte

din

 

 

 

 

 

 

 

(mp)

măsurători

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mp)

 

 

1

Dâmboviţa

Com. Potlogi

DJ 711

A,

Nr.

cad.

S1=2725

km.

Rusu Viorel

 

 

 

com.

 

1815

 

S2=514

36+404

 

 

 

 

Potlogi

 

Suprafaţa:

 

 

 

 

 

 

 

 

338.200

 

 

 

Total suprafaţă măsurată = 3.239 mp

 

 

 

 

km.

Rusu Viorel

 

 

 

 

 

 

 

 

36+404