28.12.2023

Uniunea Europeana              Guvernul Romaniei          Regio      Instrumente Structurale

„Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”

 

BENEFICIAR:  Unitatea administrativ-teritorială judeţul Dâmboviţa

 

Programul:

 Programul Operațional Regional 2014-2020

 Prioritatatea de investiții  5.1  –  Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și     cultural

 Axa prioritară - 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,

 

NUMĂR CONTRACT DE FINANȚARE:  822/19.12.2017

 

OBIECTIV GENERAL:  Valorificarea durabila a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării și protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sfânta Vineri” – Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.

 

OBIECTIVE SPECIFICE: Conservarea, restaurarea și protejarea a patru obiective, respectiv Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sfânta Vineri” – Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”, din cadrul obiectivului de patrimoniu Ansamblul Curtea Domnească, valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească prin crearea Circuitului Turistic al Capitalelor Țării Românești și organizarea de evenimente culturale, educaționale sau sociale centrate pe 4 obiecte de patrimoniu vizate, cunatificate conform Planului marketing, in perioada de sustenabilitate precum și creșterea numărului de vizitatori cu o rată de 8,77% pe an în perioada de sustenabilitate a proiectului, asigurându-se astfel impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița.

Prin proiect, a fost realizată digitizarea pentru toate cele patru obiective ale investiției, după cum urmează la sectiunea PLATFORMA WEB SHARE

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 19.787.516,94 lei   

 

SURSELE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

 

Nr. crt.

Surse de finantare

 VALOARE (RON)

I.

Valoarea totala a proiectului, din care:

19.787.516,94

I.a.

Valoarea eligibila a proiectului

19.626.845,70

I.b.

Valoarea neeligibila a proiectului

160.671,24

II.

Contributia proprie in proiect, din care:

553.208,15

II.a.

Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile

392.536,91

II.b.

Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile

160.671,24

III.

Asistenta financiara nerambursabila solicitata

19.234.308,79

PLATFORMA WEB SHARE


Turnul Chindiei si Ruine Biserica paraclis
Adresa https de vizualizare a datelor (pointcloud si tur virtual imagini 360º)
Vizualizare


Biserica „Sf. Vineri” – Domneasca Mica
Adresa https de vizualizare a datelor (pointcloud si tur virtual imagini 360º)
Vizualizare


Biserica Domneasca “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa https de vizualizare a datelor (pointcloud si tur virtual imagini 360º)
Vizualizare

 

Tur virtual

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

REGIO

https://www.inforegio.ro/ | https://facebook.com/inforegio.ro/

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro