22.12.2010

*documentul în format pdf

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European


GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor


Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

comunicat de presă

 

Târgovişte, 22 decembrie 2010

 

A DEMARAT UN NOU PROIECT EUROPEAN AL CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a început la data de 13 decembrie 2010 implementarea proiectului Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa”. Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni.

 

Proiectul-cod SMIS 12696, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013având o valoare totală eligibilă (fără TVA) de 730.200 lei, din care: 715.596 lei (98%) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 14.604 lei (2%) – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, în timp ce costurile neeligibile sunt egale cu 0.

 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor locale din judeţul Dâmboviţa.

 

Scopul proiectului este de a dezvolta abilităţile personalului din administraţia publică a judeţului Dâmboviţa în domeniul planificării strategice, prin training şi transfer de expertiză în domeniul elaborării strategiilor pentru dezvoltarea durabilă, întocmirea şi distribuirea unui ghid de întocmire şi reactualizare a strategiilor, având ca rezultat elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa şi a 5 strategii locale pentru uzul consiliilor locale.

 

Grupul ţintă al proiectului este format din:

  • 150 persoane dintre cele care au atribuţii în domeniul elaborării strategiilor locale de dezvoltare în cadrul primăriilor din judeţ;

  • 50 persoane (dintre cele 150 persoane menţionate anterior), care vor participa la cursurile de instruire din cadrul proiectului.

 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt TOŢI LOCUITORII JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

  • Instruire privind întocmirea strategiilor de dezvoltare locală;

  • Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea durabilă a judeţului;

  • Elaborarea a 5 strategii de dezvoltare locală.

 

Proiectul se va finaliza cu următoarele rezultate:

  • derularea a 2 serii de curs în domeniul elaborării strategiilor locale de dezvoltare, a câte 40 ore fiecare;

  • conceperea şi editarea ghidului pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală;

  • elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa;

  • elaborarea a 5 strategii locale de dezvoltare, pentru 5 unităţi administrativ teritoriale;

  • diseminarea informaţiei – distribuirea Ghidului la cele 89 unităţi administrativ teritoriale ale judeţului.

 

Persoană de contact, pentru relaţii în legătură cu acest proiect, este Dănuţ Olaru, manager de proiect, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, tel. 0245/207681, fax. 0245/207687; e-mail: danut.olaru@gmail.com.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN
DÂMBOVIŢA

Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1;
Telefon: 0245/611030;
Fax: 0245/212230