18.09.2020

Titlul proiectului: „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631 finanțat prin Fondul Social European prin POCA 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului:  621.847,30 lei (inclusiv TVA) și suma de 12.437,35 lei (inclusiv TVA), ce reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

Se urmărește implementarea unui Sistem de Management al Calității certificat conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de management al performanței Balance Scorecard (BSC).

Obiectivul propus este în concordanță cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA în care sunt sprijinite autoritățile și instituțiile publice locale să-și dezvolte și să implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Rezultatele proiectului:
1.    SMC (Sistemul de Management al Calității) implementat la nivelul instituției în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015;
2.    Sistem Balance Scorecard implementat la nivelul instituției;
3.    Dezvoltarea de noi abilități în vederea optimizării procesului decizional adresat cetățenilor.

Durata de implementare a proiectului este de 16 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

NOUTĂȚI PROIECT
 

  • Proiectul implementat la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631, în perioada 29.01.2018 – 29.05.2019, finanțat prin Fondul Social European prin POCA 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP are ca rezultate următoarele documente:
  • În perioada 12 februarie – 01 martie 2019, se vor desfășura sesiuni ale workshop-ului în vederea elaborării Sistemului Balance Scorecard

Acest eveniment va fi găzduit de Complex Mondial, Târgoviște cu participarea a 70 de persoane, înscrise în grupul țintă al proiectului

  • În perioada 12 – 13 noiembrie 2018, se va desfășura workshopul privind armonizarea procedurilor operaționale și de sistem, din cadrul Activității 3 – Documentarea, realizarea și implementarea SMC-ului.

Acest eveniment va fi găzduit la Hotel Rina, Sinaia cu participarea celor 22 de persoane, având calitatea de manageri (6), auditori (6) și specialiști în calitate (10), instruiți în cadrul proiectului. 

Grupul țintă al proiectului este format din 100 de persoane, funcționari publici și/sau aleși locali din organizația noastră și care vor participa la instruirile programate în cadrul proiectului, în vederea dezvoltării unor sisteme de management eficiente pe toate palierele de activitate.
Grupul țintă este format din personalul propriu al UAT Consiliul Judeţean Dâmboviţa, inclusiv aleși locali cu mandate valabile la data selecției grupului țintă, fapt ce este în concordanță cu prevederile ghidului la secțiunea de grup țintă eligibil.
Fiecare membru al grupului țintă va participa la activitățile proiectului și contribuie la atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.