03.08.2021
  • (03-08-2021) În cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834,  a fost realizată “Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale 2021-2027 ”, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Dâmbovița, fiind competență partajată în relația cu Consiliul Județean Dâmbovița, beneficiarul proiectului mai sus menționat.
    La elaborarea strategiei au contribuit dezbaterile susținute prin ateliere de lucru și seminarii, cât și consultarea actorilor cheie interesaţi, colaboratorilor publici și privați. Planul de actiuni 2021-2027  este conceput, astfel,  încât să cuprindă  o  gamă largă de proiecte, acțiuni și măsuri care să conducă la diversificarea și eficientizarea serviciilor sociale care privesc protecţia copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane și/sau  grupuri vulnerabile,  sau în situație de risc. Viziunea strategiei are la bază principiul „Nimeni nu este lăsat în urmă” (obiectivul general al Strategiei naționale pentru incluziunea socială) și a urmărit, sub toate aspectele,  îmbunătățirea condiției socio-profesionale, materiale și de sănătate a beneficiarilor DGASPC – Dâmbovița. Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale DGASPC Dâmbovița 2021-2027 este în curs de adoptare, iar pentru a asigura transparența, documentul strategic poate fi vizualizat la următorul link:

                  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2021-2027                                   Analiza Chestionar                                               Anexa Plan de Acțiuni

  • (24-06-2021) În scopul finalizării “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2027”, reprezentanții societății civile, atât autorități publice locale, mediu privat, organizații non-guvernamentale, etc., sunt rugați să transmită observațiile/propunerile privind îmbunatățirea documentului până la data de 06.07.2021 pe adresa de email: proiect.dinamic@cjd.ro.

  • Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița, din cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834 va fi elaborată printr-o largă consultare cu toţi actorii cheie interesaţi, cu analiza impactului măsurilor implementate, astfel încât se diversifice şi să se dezvolte servicii de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi în vederea asigurării de servicii  sociale de calitate  care  să aibă  o  abordare  integrată  a  nevoilor,  în  relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor. PLANUL DE ACȚIUNI al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița este propus spre consultare publică, promovată către reprezentanții sectoarelor de activitate pe site-ul dedicat acestui proiect, la următorul link

         Vizualizare documente (format PDF)