05.05.2023

                   DIRECŢIILE, SERVICIILE, COMPARTIMENTELE ȘI BIROURILE 

                                   CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIȚA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI: POPA-STĂNESCU DĂNUȚ-NICOLAE

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ - DIRECTOR EXECUTIV: IGESCU CARMEN EMILIA

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE - ŞEF SERVICIU: STAN SORIN DRAGOȘ

SERVICIUL BUGET, TAXE ȘI IMPOZITE - ŞEF SERVICIU: GAGIU ALIN MARIAN

BIROUL FINANCIAR  - ȘEF BIROU: NANCIU NICOLAE

BIROUL CONTABILITATE - ȘEF BIROU: BRĂGAU TOMESCU RIBANA MIRELA

DIRECŢIA DE STRATEGII PROGRAME ȘI INVESTIȚII - DIRECTOR EXECUTIV: POȘCHINĂ PENESCU DIANA

SERVICIUL PROGRAME EUROPENE - ȘEF SERVICIU: GILIA VALERIU FLORIN

SERVICIUL PROGRAME NAȚIONALE -  ȘEF SERVICIU: NIȚESCU ELENA

COMPARTIMENT ACCESARE FONDURI EUROPENE

COMPARTIMENT MONITORIZARE INVESTIȚII, CENTRALIZARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE - ȘEF SERVICIU: LENKIEWICZ GEORGIANA

 

DIRECŢIA TEHNICĂ – DIRECTOR EXECUTIV: DINU VASILE

SERVICIUL DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE, PROIECTARE ȘI AVIZARE DOCUMENTAȚII – ŞEF SERVICIU: TRANDAFIR LIVIU

SERVICIUL UTILITĂȚI PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR – ŞEF SERVICIU: TUDORACHE GEORGE DANIEL

BIROUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ȘEF BIROU: TOADER CĂTĂLIN

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - ARHITECT ŞEF:   -

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU - ŞEF SERVICIU: TONEA OVIDIU

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, AVIZE ȘI AUTORIZAȚII -

COMPARTIMENT DEZVOLTARE ZONĂ MONTANĂ -

DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI- DIRECTOR EXECUTIV: SFETCU CRISTINA

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS - ŞEF SERVICIU: STAN ALICE MARIA

SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - ȘEF SERVICIU: STOICA DORINA 

SERVICIUL TINERET, SPORT, TURISM, ASOCIAȚII, FUNDAȚII, COORDONARE SC – ȘEF SERVICIU: MANESCU CLAUDIU-EDUARD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN - COORDONATOR - POPESCU FLORINELA
SERVICIUL RESURSE UMANE, COORDONARE INSTITUȚII PUBLICE, SSM ȘI SU - ȘEF SERVICIU - RIZEA PUȘA VASILICA
BIROUL INFORMATICĂ – ŞEF BIROU: NICOLAE GABRIEL
SERVICIUL IMAGINE, RELAȚII CU PRESA, ONG ȘI RELAȚII EXTERNE - ȘEF SERVICIU – ȚURLOIU RAREȘ ALEXANDRU
CABINET PREŞEDINTE – DIRECTOR CABINET: STĂNCESCU MARIUS MIHAI