30.11.2010

Formulare tipizate care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

 

Formularele tipizatele sunt conforme Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 1867 din 16 iulie 2010 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

                                                                                                                      *documentele sunt în format .doc

ANEXA nr.1 - FORMULARE

F.1 – Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

F.2 – Solicitare aviz primarie

F.5 – Aviz CJD pentru eliberare C.U.

F.6 – Certificat de urbanism

F.7 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

F.8 – Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiintare

F.11 – Autorizaţia de construire/ desfiintare

F.12 – Cerere pentru prelungirea autorizaţiei de construire/desfiintare

F.13 – Comunicare C.J.D. privind începerea executării lucrărilor

F.14 – Comunicare I.T.C. privind începerea executării lucrărilor

F.15 – Comunicare C.J.D. privind încheierea executării lucrărilor

F.16 – Comunicare I.T.C. privind încheierea executării lucrărilor

 

ANEXA nr. 4 – Ştampila model_anexa la certificatul de urbanism

ANEXA nr. 5 – Ştampila model_vizat spre neschimbare

ANEXA nr. 6 – Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor_C.J.D

ANEXA nr. 8 – Panou de identificare a investiţiei

 

Pentru a vizualiza formularele puteţi folosi Microsoft Word Viewer disponibil pe site-ul nostru la rubrica Download