26.01.2021

Documente necesare certificării şi autorizării construcţiilor conform Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis din 23 noiembrie 2009, pag. 54-87, (format .pdf)