14.07.2017

Fondată în 1985, ARE este un forum pentru cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei. Politicile AER sunt conduse de un președinte și un consiliu compus din președinții regionali și politicieni. Aceste politici sunt dezvoltate prin intermediul a trei comisii tematice prezidate de politicieni regionali și coordonate de către personalul Secretariatului General al ARE la Strasbourg și Bruxelles. Comisiile sunt structuri funcționale, evolutive și non-birocratice care se adaptează nevoilor diverse ale regiunilor membre.

Consiliul Județean Dâmbovița este membru al  Ansamblului Regiunilor Europei (ARE) din anul 1997, conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 24/22.07.1997.

www.aer.eu

Misiunea ARE:

·        Promovarea principiului subsidiarității și a democrației regionale

·        Creșterea influentei politice a regiunilor pe lângă instituțiile europene

·        Susținerea regiunilor în procesul de lărgire al UE și al mondializării

·        Încurajarea cooperării interregionale în Europa.

Organe decizionale

Adunarea Generală (AG) se compune din reprezentanții politici ai regiunilor membre. Ea decide strategia politică a ARE, votează bugetul, crearea Comisiilor sau misiunilor specifice, ratifică aderarea noilor membri și se pronunță asupra excluderii regiunilor membre. Alege Președintele ARE și membrii Biroului pentru 2 ani cât ți Secretarul General pentru 5 ani. Adunarea Generala se întrunește o dată pe an.

Biroul ia toate deciziile necesare bunei funcționari a organizației între reuniunile AG și coordonează lucrările Comisiilor tematice. Se reunește cel puțin de 2 ori pe an. Membrii săi sunt aleși de către AG la propunerea regiunilor membre. Numără cel puțin un reprezentant al unei regiuni pe stat reprezentat în rândul ARE.

Președinția este formata din Președinte, 2 Vicepreședinți, Vicepreședintele trezorier și Președinții Comisiilor.

STATUTUL ANSAMBLULUI REGIUNILOR EUROPEI

Participări la activitățile ARE:

  • Franța (Paris) – participare la Adunarea Generală ARE (Adunarea Regiunilor Europei), în perioada 16 – 19 mai 2013;
  • Danemarca (Aalborg) - participare la Sesiunea Plenară de Primăvară a Comisiilor 2 și 3 ale Ansamblului Regiunilor Europei (ARE), în perioada 3 – 7 martie 2015;
  • Marea Britanie (Winchester, Hampshire) – participare la sesiunea plenară de toamnă a celor 3 comisii ale Adunării Regiunilor Europei (ARE), în perioada 1 – 4 noiembrie 2015;