25.10.2012

 *conferința de presă în format video (wmv ~1GB)

 

Teme abordate în cadrul conferinţei:

I. Măsuri aplicate la nivelul Consiliului Judeţean în urma acţiunilor de audit ale Curţii de Conturi

II. Lucrări drumuri

III. Corecţie financiară proiect CJD

IV. Numiri CJD în urma concursurilor

V. Numiri Spitalul Judeţean

VI. Spitalul de la Titu

VII. Întrebările jurnaliştilor

 

I. Măsuri aplicate la nivelul Consiliului Judeţean în urma acţiunilor de audit ale Curţii de Conturi

Leonardo Badea, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Bună dimineaţa, putem începe? Vă mulţumim că participaţi astăzi la conferinţa de presă organizată în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Venim în faţa dumneavoastră cu câteva subiecte importante ale momentului.

În primul rând, aşa cum v-am promis, am avut termen până la data de 30.10. 2012, deci, avem în continuare termen, ca să îndeplinim toate măsurile care au fost precizate în deciziile emise de către Camera de Conturi Dâmboviţa în urma controalelor efectuate privind activitatea CJD şi în urma auditului de performanţă pentru investiţiile efectuate pe drumurile din judeţul Dâmboviţa. În acest sens o să prezentăm faptul că la nivelul Consiliului Judeţean s-au luat toate măsurile necesare pentru a duce la îndeplinire rapoartele de audit ale Curţii de Conturi. S-au identificat modalităţile prin care s-au rezolvat problemele apărute în timpul controlului şi, de asemenea, s-au făcut demersuri ca în timpul controlului să stingă eventualele, să spunem, eventualele sume care trebuiau recuperate, eventualele pagube sau s-a mers în instanţă pentru recuperarea pagubelor care s-au constatat în timpul controlului. Şi o să vă fac o prezentare punctuală şi, dacă sunt întrebări, o să vă răspund la întrebările d-voastră.

 În primul rând, pentru activitatea CJD, Camera de Conturi a stabilit necesitatea adoptării execuţiei bugetare pentru trimestrul expirat, adică pentru primul trimestru. S-a adoptat hotărârea nr.87 din 22.08.2012 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al CJ la 30.06.2012, altfel spus nu era aprobat contul de execuţie al CJ în momentul când noi am venit la conducerea CJ şi, prin această hotărâre, noi am aprobat execuţia contului bugetar.

O a doua măsură a fost instituită în sarcina Consiliului Judeţean pentru a stinge creanţele fiscale provenite din taxa specială de reparare şi întreţinere a drumurilor judeţene. S-a întocmit un raport, raportul 13.904 din 15.10.2012 şi s-a iniţiat o acţiune în instanţă pentru recuperarea sumelor şi executarea lor. O altă măsură stabilită în sarcina Consiliului Judeţean a fost verificarea obligaţiilor de asigurare a ordonatorului de credit înainte de a angaja şi utiliza orice cheltuială bugetară în vederea respectării gestiunii financiare. Asta ce înseamnă: că trebuie să avem sursele, nu numai prevăzute, dar şi realizabile, înainte de a ne angaja în achiziţii publice şi-n acest sens s-a elaborat procedura de lucru cod PO30, şi anume elaborarea şi actualizarea programului anual de achiziţii publice, menită să stabilească un cadru economic, corect, transparent pentru realizarea achiziţiilor publice în vederea guvernanţei cooperative la nivelul firmelor sau transparenţei decizionale la nivelul Consiliilor Judeţene.

De asemenea, am mai făcut o analiză, o comisie nominalizată pentru a verifica dacă activitatea Biroului permanent de reprezentare din oraşul Castellon, Spania, este oportună, economică şi eficientă la nivelul CJ. S-a făcut un raport de către această comisie care a fost stabilită prin dispoziţia Preşedintelui, urmând ca împreună, în următoarea perioadă, să stabilim dacă este oportun să menținem acest birou și, dacă este oportun, cum va fi organizat acest birou și care sunt condițiile de performanță pe care ni le dorim de la acest birou.

O altă măsură pe care noi am luat-o, în urmă controlului s-a stabilit necesitatea existenței unor proceduri interne prin care, în cadrul achizițiilor directe, să existe obligativitatea transmiterii invitației de participare la cel puțin trei operatori economici, s-a elaborat un cod de procedură pentru achizițiile directe în vederea nu numai respectării legislației în domeniul achizițiilor directe, dar și creșterii gradului de transparență. Este foarte important ca să crească gradul de transparență la nivelul Consiliului Judeţean.

O altă măsură a fost aceea de a analiza și evalua costurile serviciilor de curățenie care s-au derulat și se vor derula în acest sediu, palatul administrativ al Consiliului Judeţean. S-a întocmit o comisie prin care s-a făcut o analiză a acestor costuri, avem o propunere de reducere a costurilor de servicii prestate, urmărim reducerea lor cu 30%.

Printr-o altă măsură, a fost stabilită în sarcina Consiliului Judeţean analiza și stabilirea întinderii prejudiciilor de plata școlarizării la Masterat pentru 13 salariați, s-a înregistrat în contabilitate debitul în sumă totală de 73.258 și s-a emis dispoziție pentru imputarea acestor sume funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean care au beneficiat de acest lucru, ea putând fi contestată în instanţă de funcţionarii publici respectivi.

De asemenea, s-a analizat, şi Curtea de Conturi a dispus obligația de a stabili întinderea prejudiciului creat prin plata chiriei și a cheltuielilor cu întreținerea pentru apartamentul de la Bruxelles. S-a întocmit un raport și s-a înregistrat în contabilitate debitul pentru 35 mii de euro, urmând ca acest debit să se recupereze în instanță și urmând ca să se stabilească în instanță persoanele care au responsabilitate în acest domeniu.

De asemenea, am avut sarcina să efectuăm o verificare a tuturor operatorilor pentru plata serviciilor de întreținere şi reparaţii în perioada 01.01.2012 -31.05.2012 efectuată prin Carpatmontana. Oricum, la nivelul Consiliului Judeţean, noi constituisem o comisie de analiză și Serviciul de audit a analizat modul în care s-a apelat la aceste servicii de transport, nu numai prin Carpatmontana, dar și prin alte firme. S-a întocmit un raport, iar pentru ceea ce s-a întâmplat cu serviciul de la Carpatmontana la Centrul de Asistenţă Pucioasa s-a creat o minutăde compensare şi s-a recuperat suma de 21.052,97 lei conform deciziei care a fost emisă de către Curtea de Conturi.

De asemenea, s-a urmărit ca să generalizăm verificarea tuturor cheltuielilor, aşa a cerut Curtea de Conturi și asta ne-am dorit și noi la obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare spații verzi în incinta Spitalului Județean”. S-a recuperat în totalitate paguba, era vorba de pergole, dintr-un număr 26 de pergole exista o singură pergolă la Spitalul Județean, o pergolă mai mare se spunea, dar care nu putea să le cuprindă pe toate cele 26 într-un singură. S-a stabilit o diferenţă și s-a recuperat suma de 80 de mii de lei.

Acesta este pe ceea ce înseamnă auditul privind activitatea generală, de control a Consiliului Judeţean. Sigur, am avut și un audit de performanță prin care s-a analizat situația existentă pe drumurile județene. Şi aici am luat toate măsurile pe care Camera de Conturi le-a dispus prin decizie și am reuşit ca, până la această dată, să respectăm tot ceea ce s-a stabilit prin decizie de către Camera de Conturi. Astfel că s-a dispus, ca primă măsură, constituirea comisiilor de inventariere pentru anul 2012 a drumurilor și podurilor județene, care a întocmit procesul verbal privind rezultatul inventarierii și s-au făcut înregistrările contabile a drumurilor potrivit cadrului legal în vigoare, lucru care nu se mai făcuse de ceva vreme, şi atunci nu aveam o exprimare reală, faptică asupra situației existente pe teren. De asemenea, s-a analizat și stabilit soldul contabil al activelor fixe necorporale, intrând în sarcina noastră, ca si Consiliu Judeţean, am înregistrat acest lucru în contabilitate pentru a exprima exact valoarea reală a activelor necorporale.

A fost stabilită realizarea unui sistem de control managerial în sarcina noastră și s-a realizat un regulament și proceduri specifice atașate pentru a dezvolta un astfel de sistem de control al activității manageriale, inclusiv al procedurilor formalizate și prezentate pe activități în cadrul lucrărilor efectuate pe drumurile județene. Au fost stabilite, tot în sarcina noastră, verificarea faptică a   lucrărilor în curs de execuție și astfel că, prin dispoziția Președintelui nr 351/05.09.2012, s-au stabilit şi s-au constituit comisiile de inventariere a drumurilor și podurilor județene și s-a făcut inventarul acestora la acest moment, încheindu-se un proces verbal pe data de 28.09.2012, care, pe urmă, a fost finalizat. De asemenea, am recuperat tot ceea ce s-a cerut privind intrarea în legalitate ca și sume în situația apariției unor neconformităţi sau neconcordanțe apărute în faza de execuție. Astfel, am constituit diferența de garanție de bună execuție de suma de 5.386 lei la obiectivul DJ Burduca - Speriețeni. De asemenea, s-a întocmit și s-a recuperat un prejudiciu la lucrările de întreținere periodică de iarnă, perioada 2009-2011, și s-a întocmit o comisie prin dispoziția Președintelui, iar în urma rezultatelor verificărilor s-au constatat cheltuieli necuvenite de 819.644, 91 lei și, în acest moment, fiindca SCLDP nu a fost de acord cu punctul nostru de vedere şi nu a fost de acord cu emiterea unei facturi de stornare a sumei de plată a penalităţilor calculate, s-a procedat la instituirea debitului și transmiterea convocării la conciliere. Bineînțeles, probabil, în acest punct de vedere se va ajunge la instanța de judecată.

Am recuperat și prejudiciul, așa cum a spus Curtea de Conturi, pentru operațiunile specifice la obiectivului de investiții „Reabilitare DJ713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-Şaua Dichiului-Cabana Babele. E vorba de montaj parapet metalic. În timpul controlului s-a rezolvat și această situație și nu a mai fost nevoie de altceva, fiindca se estimase un prejudiciu prin nemontarea parapetilor de 1,4 milioane, parapeții au fost montați, s-a recuperat absolut tot prejudiciul. Şi o altă măsură, s-a stabilit și s-a întocmit un raport prin care se constată inexistența altor lucrări neexecutate și achitate de către SC Cast SRL, decât cele care au fost constatate anterior și care au fost recuperate .

 De asemenea, a fost stabilită în sarcina instituției noastre generalizarea verificării tuturor plăților la obiectivul de investiții „Pod peste Ialomița, Finta”, contract cu SCLDP. S-a întocmit un raport, s-a analizat toată această situație și s-a constatat că nu există lucrări neexecutate și achitate către SCLDP și, în acest sens, nu a fost decât cele constatate, anumite constatate de către Curtea de Conturi, care au fost rezolvate în timpul controlului prin luarea unor măsuri operative.

Sigur, am analizat, de asemenea, și verificarea tuturor plăților la obiectivul „Refacere sector avariat pe DJ 702”, în satul Potocelu, şi, bineînţeles, ca ultimă măsură, am avut de stabilit dacă s-au aplicat cotele procentuale legale pentru contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la fondul de șomaj, contribuția pentru fondului asigurărilor sociale de sănătate. În urma analizei făcute împreună cu cei de la compartimentul de specialitate și-n urma dispozițiilor emise de către Curtea de Conturi, s-a constat că nu au existat decât o serie de debite care nu au legătură cu activitatea CJ, în care procedura de recuperare a debitelor se găseşte în curs.

Ce vrem noi să spunem prin tot ceea ce a prezentat aici, că, în concluzie, am luat toate măsurile pentru rezolvarea punctelor care au apărut în discuție ca urmare a controlului efectuat de către Camera de Conturi Dâmbovița. Aveam termen până la 30.10 anul curent, suntem astăzi în data de 24.10 și deja am luat toate măsurile necesare pentru a nu exista niciun fel de problemă în activitatea economică, financiară pe transparenţă, legalitate la nivelul CJD. Din contră, am constituit o serie de regulamente, proceduri transparente, care să asigure o informare corectă a publicului şi a opiniei publice privind modul de derulare a activității CJD.

          II. Lucrări drumuri

Adrian Ţuţuianu, preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Vă spun și eu bună dimineața şi vreau să vă prezint câteva lucruri care, sigur, sunt mai aride un pic, mai tehnice, dar care sunt de interes public, așa cum a fost și prezentarea făcută de domnul Badea Leonardo. Dacă veți vedea ce înseamnă totalul sumelor, veți vedea că sunt câteva zeci de miliarde de lei care au fost recuperate într-un fel sau altul ca urmare a acțiunilor de control ale Curții de Conturi și ca urmare a dispozițiilor pe care noi le-am dat în această perioadă. Vreau să vă fac o informare cu lucrările care sunt în curs pe drumurile județene pentru că pentru mine este o prioritate circulația bună pe drumurile județene și am să vă indic și societățile comerciale care lucrează pe anumite sectoare de drum și cu precizarea că, zilnic, strâng datele necesare pentru a interveni și pe alte zone din județul Dâmboviţași sper ca timpul să ne permită și-n luna noiembrie să facem lucrări consistente.

Societatea Comercială de Drumuri și Poduri, subordonată Consiliului Judeţean, lucrează în acest moment pe DJ 710A, în interior la Moreni, lucru pe care l-ați putut constata personal săptămâna trecută, lucrează la DJ 720A Bucşani -Adânca, în 2-3 zile sper să termine lucrările pe această zonă care a fost abandonată timp de 4 ani de zile. Lucrăm pe DJ 702G Pătroaia – Crângurile, unde turnăm asfalt pe circa 3 km, finanțare asigurată de Consiliul Judeţean, cu sprijinul Guvernului pe Hotărârea de Guvern 577 și lucrăm la reparații pe DJ 718, în zona comunei Aninoasa.

S.C. Cast S.R.L. lucrează la momentul acesta în două puncte din județ, pe DJ 713 Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului, facem ziduri, apărări de maluri, semnalizare rutieră şi vă spun de astăzi că vineri sunteți invitații noștri, urcăm la munte, și cu ocazia Zilei Salvamontistului, o să vedem împreună și o să constatați că s-au făcut lucrări importante, pentru că eu nu am plătit S.C. Cast niciun leu până nu s-a apucat de lucrările de structură adevărate, adică poduri, podețe, apărări de mal, consolidări și montajul acestor parapeți metalici unde aveam un prejudiciu la Consiliul Judeţean de 1,4 milioane lei. Cred că o să constatați și dumneavoastră că lucrurile au decurs bine acolo în aceste trei luni și jumătate de când am venit la Consiliul Judeţean , am stopat toate asfaltările din zona montană,  stratul 2, pentru anul viitor, pentru că vreau să văd drumul în exploatare și cum se comportă în perioada de iarnă. Tot vineri veți merge cu noi să vedem o altă investiție care este începută de Direcția Silvică. Am făcut și noi demersurile necesare pentru a urgenta lucrările pentru cca 8 km drum, de la Zănoaga, pe partea dreaptă a lacului, până la Cheile Tătarului și o să constatați că lucrările sunt avansate și acolo. Şi mai avem sectorul de la Dichiu până la Zănoaga, 2,8 km, care este în procedură de achiziție publică, a fost o contestație respinsă de Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor, ceea ce înseamnă că în maxim două săptămâni vom finaliza procedura de achiziție publică și, dacă va fi timp, dacă timpul ne va permite, vom începe lucrările și pe acest sector de drum.

Tot pentru zona montană, fac o paranteză, săptămâna trecută am primit un grup de investitori din Israel, care au achiziționat cca 188 Ha teren, muntele Nucetu din zona montană înaltă din Dâmbovița, au întocmit un proiect, aproape complet la momentul acesta, de realizarea unei stațiuni montane pentru sporturi de iarnă, dar și pentru activități specifice sezonului de vară. Dânșii au în proiect o investiție extrem de mare, de peste 100 milioane euro; sperăm ca în şase luni, un an maxim, să se obțină toate avizele și autorizațiile necesare. Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de şase ani și are în vedere crearea a cca 3000 de locuri de cazare și a tuturor facilităților care sunt necesare unei stațiuni montane moderne. O să vă prezentăm la prima întâlnire pe care o să o avem cu dânșii proiectul, în integralitatea lui. Este foarte interesant și sunt mulțumit de rezultatul discuțiilor pe care le-am avut.

De asemenea, firma Cast mai lucrează în comuna Raciu, pe drumul între Raciu și Pierșinari, o pietruire care va fi finalizată săptămâna viitoare și o să va invităm la inaugurarea acestui drum.

Societatea Comercială Teleoxim Con S.R.L. lucrează pe Drumul Sudului; la momentul acesta mai avem în lucru un podeț la Cornățelu, o intersecție la Moara Nouă, unde, cred că aţi observat, că, fiind în zona drumului naţional, vede toată lumea că se lucrează acolo; se lucrează la podul de la Odobești, unde se fac rampele de acces și,sper eu, în 2-3 zile să se toarne și asfaltul; se lucrează la asfaltare si terasamente, de la podul de la Potlogi peste râul Argeş până la zona de acces spre Autostrada București-Pitești. Ne-am propus ca pe data de 30 octombrie să fie finalizate majoritatea lucrărilor la Drumul Sudului, să avem și semnalizarea rutieră finalizată. Am făcut și facem lucrări de tăierea ierburilor pe marginea drumului, și sper ca între 1-5 noiembrie, încă nu am stabilit data, să avem vizita în județul Dâmbovița a domnului Prim Ministru Victor Ponta, să inaugurăm acest drum.

Vreau să mergem apoi cu domnul Prim Ministru la Centrul Renault de la Titu, pentru că vreau să găsim soluţiile financiare necesare punerii în aplicare a promisiunii făcute de Guvernul Tăriceanu, patru benzi de la Bâldana până la Titu, şi vreau să merg cu domnul Prim Ministru şi la Arctic Găeşti, unde se solicită un ajutor de stat, un sprijin financiar pentru realizarea unei noi capacităţi de producţie cu cca 526 locuri de muncă. Ar însemna cca13 milioane de euro valoarea investiției, ajutorul de stat - jumătate și contribuția S.C. Arctic - jumătate, cu precizarea că statul își recuperează integral investiția din taxele și impozitele percepute pe teren, pe construcții și aferente contractelor de muncă în cca 3 ani de zile.

S.C. Cobadi Impex S.R.L. lucrează la Gura Ocniței, este o asociere Consiliul Judeţean – Consiliul Local Gura Ocniţei, 2,9 km asfaltare. La momentul acesta se lucrează la terasamente şi sper să ne permită timpul să finalizăm această investiţie în luna noiembrie.

S.C. Sinclair Group S.R.L. execută reparaţii prin plombare pe DJ 710 Măgura – Bezdead; sper că observaţi şi dumneavoastră că eu nu ocolesc comunele cu primari ai Partidului Democrat Liberal; am dat ordinul de începere a lucrărilor pe 23.10.2012.

S.C. Construcţii Muntenia lucrează la o asociere Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Consiliul Local Gura Şuţii, asfaltare pe DC 57, 2,4 km; s-a asfaltat un strat şi se lucrează la terasamente.

S.C. Corel Impex S.R.L. lucrează la o asociere Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Consiliul Local Cobia, asfaltare 2 km; s-a realizat 1,2 km stratul 1 şi 0,75 km şi stratul 1 şi stratul 2, deci, practic, este finalizată pe această distanţă lucrarea.

S.C. Ratelen S.R.L. lucrează la un podeţ şi rampele de acces şi reprofilare cu material pietros pe DJ 702 Cândeşti – Sfârlogi, este, cei care ştiţi, zona Cândeşti Deal cu acces dificil şi pregătim drumul de iarnă.

Urmează ca, în săptămâna viitoare, să începem lucrări în următoarele zone:

-                 DJ 723 Văleni Dâmboviţa – limită jud. Argeş spre Boteni, 1,3 km asfaltare;

-                 DJ 722 Cazaci, asfaltare 0,7 km;

-                 DJ 724 Malu cu Flori, asfaltare 0,45 km;

-                 DJ 401A, este vorba de sectorul din zona Arctic Găeşti - Mogoşani, până la calea ferată, iarăşi un exemplu că noi nu ocolim localităţile conduse de primari ai Partidului Democrat Liberal.

Tot săptămâna viitoare începem lucrări de reprofilare pe DJ 715 Buciumeni – Bezdead şi tot săptămâna viitoare începem lucrările de reprofilare cu material pietros, lucrează SAV-BOG TRANS S.R.L., pe DJ 711D Româneşti – Poiana.

De ce-am făcut această prezentare: pentru că încă mai vorbesc unii că noi nu prea ştim ce facem. Ştim foarte bine ce facem, avem un proiect foarte serios şi pe mine mă interesează ca starea de viabilitate a drumurilor să fie foarte bună într-un an de zile, a tuturor drumurilor judeţene.

III. Corecţie financiară proiect CJD

Adrian Ţuţuianu, preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Al doilea anunţ, aveam un singur proiect al Consiliului Judeţean care nu suferise până acum corecţii financiare, iată că minunea s-a întâmplat. Este vorba de proiectul derulat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, proiectul „Sistem informatic integrat la nivelul judeţului Dâmboviţa”, contractul de finanţare 119/321 din 28.08.2009, beneficiar Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Am primit cu mare „bucurie” un raport de control al Autorităţii de Management pentru POS „Creşterea competitivităţii economice”, din care rezultă că, la momentul organizării licitaţiei publice, s-au solicitat cerinţe minime cu privire la anumite categorii de persoane implicate în proiect şi anume:

-                 Pentru Expert – cheie 1 Project Manager, experienţă profesională relevantă, a pus Consiliul Judeţean minim cinci proiecte elaborate şi acceptate pentru finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, cu valoare de minim un milion de euro, condiţie restrictivă - o spun şi eu astăzi că este o condiţie restrictivă -, minim două proiecte având ca beneficiar autorităţi/instituţii publice, realizate pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă din fonduri ale Uniunii Europene, tot condiţie restrictivă.

-                 Expert – cheie 2, fonduri structurale, experienţă profesională relevantă – minim zece proiecte elaborate şi acceptate pentru finanţare din fonduri ale Uniunii Europene.

Aceste condiţii restrictive ne-au pus în situaţia de a fi din nou sancţionaţi cu o corecţie financiară de 25.765 lei. Nu este una foarte mare, am contestat-o şi pe aceasta, dar arată un mod de lucru. Practic, toate licitaţiile publice făcute pe proiecte europene la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, sub conducerea înţeleaptă a domnului Florin Popescu, au suferit de aceleaşi probleme: s-au pus condiţii pe care le îndeplineau doar unii care au fost selectaţi înainte de a se face licitaţia publică şi noi, toţi din Dâmboviţa, plătim din taxe şi impozite prostiile făcute de Florin Popescu şi echipa lui de la Consiliul Judeţean.

IV. Numiri CJD în urma concursurilor

Adrian Ţuţuianu, preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Am făcut o precizare în urmă cu două luni de zile, că vom organiza concursuri adevărate la Consiliul Judeţean. Am avut concurs pentru ocuparea mai multor funcţii publice de conducere în data de 19 septembrie 2012 şi a unor funcţii de execuţie. Am avut 19 înscrişi. Vreau să ştiţi că, în urma concursului organizat, am făcut următoarele numiri:

-                 Radu Sorin Adrian, director executiv la Direcţia Achiziţii Publice – Servicii, Lucrări, Produse;

-                 Dinu Vasile, director executiv Direcţia Tehnică şi Managementul Serviciilor Publice;

-                 Stan Alice Maria, şef serviciu, Serviciul Juridic, Contencios;

-                 Măţăoanu Nicolae, şef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului;

-                 Dumitru Petruţ-Viorel, consilier, grad profesional asistent, Serviciul Comunicare, Relaţii Publice.

Au rămas vacante, pentru că am fost nemulţumiţi de nivelul de pregătire al celor care s-au prezentat la concurs, următoarele posturi:

-                 Şef serviciu – Serviciul Coordonarea Serviciilor Publice din cadrul Direcţiei Tehnice şi Managementul Serviciilor Publice; au fost trei candidaţi, niciunul nu a răspuns criteriilor pe care noi le-am stabilit.

-                 Şef serviciu – Serviciul Cooperare – Coordonare Autorităţi Locale din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; am avut candidaţi din interior, niciunul nu a realizat punctajul minim.

-                 Şef serviciu – Serviciul Buget, Finanţe Publice Locale; am avut vreo şapte candidaţi, nu am selectat niciunul pentru că am considerat că nivelul de pregătire este necorespunzător.

-                 Şef serviciu – Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, unde n-am avut nici un înscris. Ca atare, cei care doriţi să lucraţi la Consiliul Judeţean, la următoarea tură de concursuri vă aştept cu drag. Cu precizarea, să nu-mi spuneţi cum îmi spunea domnul Petruţ Dumitru: „Eu pot să mai mă duc la conferinţele de presă la partide?”. I-am spus: „De azi eşti funcţionar public, ca atare te uiţi la televizor şi vezi conferinţele de presă de la partide”.

Am continuat programul de pregătire făcut cu specialiştii de la Consiliul Judeţean, din instituţii subordonate sau de la direcţiile de specialitate ale ministerelor, pentru că şi aici discutau unii că ne-am întâlnit cu primarii pe la şpriţuri. Am făcut cu primarii un program de pregătire, am făcut al doilea program de pregătire cu secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, al treilea l-am făcut cu contabilii-şefi. Al patrulea program de pregătire are loc mâine şi poimâine cu cei care lucrează în domeniul asistenţei sociale. Toţi funcţionarii publici din primării sunt mulţumiţi de faptul că cineva se mai ocupă şi de actualizarea pregătirilor profesionale şi de aducerea la cunoştinţă a noutăţilor legislative pe domeniile pe care le coordonează.

 

V. Numiri Spitalul Judeţean

Adrian Ţuţuianu, preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

De asemenea, vreau să ştiţi că am avizat ieri propunerea făcută de conducerea Spitalului Judeţean de numire în funcţii de conducere a unor persoane. Am făcut ordine pe acest subiect. Legea Sănătăţii 95/2006 prevede că o persoană nu poate ocupa funcţia de şef de secţie decât şase luni interimar şi există posibilitatea unei singure prelungiri. Unii ocupau funcţia, prin prelungiri succesive, de peste doi ani de zile. Am ţinut să vă fac aceste precizări, pentru că şi pe la mine vin tot felul de oameni care-mi spun că de ce am schimbat pe nu-ştiu-cine, de ce am pus pe altul… Ca să respectăm legea!

Şi vreau să vă prezint puţin, dacă vă interesează, cine sunt şefii de secţie numiţi interimar pentru o perioadă de şase luni, sunt oameni care n-au mai exercitat două numiri temporare. Vom face mai întâi concurs pentru manager şi pentru director medical. După ce definitivăm managerul şi directorul medical, vom face concursuri pentru ocuparea tuturor acestor posturi. Eu nu vreau să lucrăm cu oameni pe care-i numim din şase-n şase luni doar ca să-i ţinem, aşa, în tensiune şi, eventual, să ne fie şi foarte obedienţi.

VIII.      Lambrache Camelia – şef secţie Obstetrică - Ginecologie

IX.            Tonea Mirela - șef secție Medicină Internă 2

X.               Oprescu Maria - șef secție Oftalmologie

XI.            Dincă Maria - șef secție Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie

XII.         Ioanovici Dan - șef secție Medicină Internă 1

XIII.      Angelescu Simona - șef secție Oncologie

XIV.     Mocanu Mariana - șef secție Neurologie

XV.        Roşoiu Iulica - șef U.P.U. - SMURD

XVI.     Brîncuș Corina - șef serviciu – Serviciul de Medicină Legală

XVII. Ghenu Adrian – şef centru Hemodializă

XVIII.                  Petrescu Zănica - șef Seţie Gastroenterologie

XIX.     Popescu Gheorghe – şef Secţie Obstetrică – Ginecologie 2

XX.        Pohoață Mihaela – şef Secţie Pediatrie

XXI.     Marinescu Corina – şef Secţie Chirurgie Toracică

XXII. Aldea Roxana – şef Secţie Neonatologie

XXIII.                  Schileru Letiţia – şef Laborator Analize Medicale

XXIV.                 Tomşa Elena – şef Secţie Recuperare Neuromotorie Copii 1

XXV.Mărgărit Dorina – şef Secţie Recuperare Neuromotorie Copii 2

XXVI.                 Simionescu Ovidiu – şef Secţie Neurologie 2.

 

Toţi îşi încep mandatul cu data de 01.11.2012.

 

Începând cu data de 16.11.2012 intră în activitate ca șef de secție: 

·             Petrecu Ecaterina - ATI

·             Vacariuc Vasile - Chirurgie Generală

Începând cu 01.12.2012: Vasilescu Motoc Florentina - șef Secție Psihiatrie Pediatrică

Începând cu 15.12.2012: Paşcanu Daniel – şef Secţie Ortopedie

Începând cu 01.01.2013:

·             Fuşca Simona – şef Secţie Boli Infecţioase Adulţi

·             Tomescu Maria – şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

·             Davidoiu Cristina – şef Secţie Boli Infecţioase Copii

·             Roşu Carmen – şef Secţie ORL

·             Popescu Ioana – şef Secţie Geriatrie

·             Safta Daniela – şef Serviciu Anatomie Patologică

·             Tucra Roxana – şef Laborator, Analize Medicale Municipale

Începând cu 01.02.2013: Oncescu Luminiţa – şef Secţie Cardiologie.

Pentru intrarea în legalitate, începând cu 01.11.2012, am desemnat pe Florescu Lorentina – şef Secţie Psihiatrie Acuţi, Bădescu Iulia – şef Secţie Pneumologie, Glăvan Alexandru – şef Secţie Pneumologie, Tolbaru Florica – şef Secţie Pneumologie 3 TBC.

Acestea sunt propunerile făcute de către Comitetul Director. Vă mărturisesc că nu cunosc decât vreo doi-trei, am mers pe mâna echipei manageriale de la Spitalul Judeţean pe care am desemnat-o în urmă cu numai două săptămâni. Săptămâna viitoare sper să avem vizita unui secretar de stat şi să mergem la toate spitalele din judeţ, să identificăm care sunt problemele şi soluţiile de finanţare prin Ministerul Sănătăţii.

VI. Spitalul de la Titu

Adrian Ţuţuianu, preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

De asemenea, vreau să vă aduc la cunoştinţă că am primit aprobările necesare de la Ministerul Sănătăţii pentru Spitalul de la Titu. Structura organizatorică a Spitalului este următoarea: Secţia Medicină Internă – 25 paturi, Compartiment Pediatrie – 15 paturi, Compartiment Chirurgie Generală – 12 paturi, Compartiment ATI – 3 paturi, Compartiment Obstetrică – Ginecologie – 12 paturi, Neonatologie – 5 paturi şi Urologie – 5 paturi. În total, Spitalul de la Titu va avea 77 de paturi. Se adaugă, sigur, farmacie, bloc operator, sterilizare, laborator de analize medicale, radiologie şi imagistică, oncologie medicală şi ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile: medicină internă, chirurgie generală, obstetrică – ginecologie, pediatrie, ORL, oftalmologie, urologie, aparat funcţional.

De ce vă spun asta: pentru că spuneau unii că n-o să fim în stare să deschidem Spitalul. Iată că am obţinut toate aprobările necesare. Dacă mergeţi la Titu, veţi vedea că se lucrează pentru pregătirea spaţiilor. Se lucrează cu foarte mult suflet şi cu foarte mulţi sponsori, pentru că n-am avut bani, nici la Primăria Titu, nici la Consiliul Judeţean, legal, n-am avut posibilitatea să intervin. Eu m-am ocupat, în calitate de preşedinte, să-mi pun în aplicare programul politic pe care l-am promis dâmboviţenilor când am câştigat alegerile.

VII. Întrebările jurnaliştilor

Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziţie.

Reporter: Personal medical are Spitalul de la Titu în momentul de faţă?

Adrian Ţuţuianu: Am găsit şi personal medical, s-a ocupat Direcţia de Sănătate Publică. Avem medici tineri, cei mai mulţi sunt din Bucureşti, vor veni la Titu. Şi vin la Titu pentru că-i aproape de Bucureşti şi pentru că Primăria din Titu le va pune la dispoziţie, au şase apartamente pe care le oferim celor care vin să lucreze acolo.

Reporter: Când va începe să funcţioneze?

Adrian Ţuţuianu: Sper să terminăm lucrările în jurul datei de 15 noiembrie.

Reporter: Am şi eu două întrebări, domnule preşedinte.

Adrian Ţuţuianu: Vă rog.

Reporter: Zilele trecute aţi inaugurat două proiecte sociale, unul la Pucioasa, unul la Târgovişte. Puteţi să ne spuneţi mai multe despre ele? Când au fost iniţiate, cum au fost realizate?

Adrian Ţuţuianu: Cel de ieri a fost iniţiat în urmă cu cinci luni de zile, l-a realizat Fundaţia Sera pe banii fundaţiei, a costat 300.000 euro şi l-am inaugurat cu mare bucurie ieri. Consiliul Judeţean s-a ocupat să pună la dispoziţie terenul, iar noi, acum, ne ocupăm în acea zonă, suntem în procedură de achiziţie, să reparăm curtea interioară, care, aţi văzut, arată cum arată şi să reparăm şi să îmbunătăţim aspectul celorlalte clădiri din acea curte. Sunt proceduri în curs de achiziţie.

Reporter: Şi la Pucioasa?

Adrian Ţuţuianu: La Pucioasa este un proiect început de anul trecut.

Reporter: O a doua întrebare – ieri, am înţeles, am ratat, îmi pare rău, vizita marelui ziarist Sorin Roşca Stănescu. Ce legătură are domnia-sa cu Dâmboviţa şi cu proiectele astea? Înţeleg că vine campania electorală, dar chiar aşa?

Adrian Ţuţuianu: Îmi puteţi da şi mie voie să invit pe cine vreau eu la o inaugurare?

Reporter: Bun, dar ne puteţi spune motivele pentru care l-aţi invitat?

Adrian Ţuţuianu: Pentru simplul motiv că a venit la Târgovişte, va candida la pe acest colegiu…

Reporter: Aha, deci e un fel de campanie electorală.

Adrian Ţuţuianu: Domnul Manea, vom face tot ceea ce trebuie ca să câştigăm aceste alegeri şi, când vă enervaţi aşa, scrieţi pe „Dâmboviţeanul”.

Reporter: Mă amuz, deci a venit în campanie electorală.

Adrian Ţuţuianu: Sorin Roşca Stănescu a venit în Târgovişte pentru că va candida aici. Eu l-am invitat acolo şi este dreptul meu de preşedinte să invit pe toată lumea.

Reporter: Aţi vorbit săptămânile trecute că aţi cerut un raport de la S.C. LDP în legătură cu pregătirile de iarnă. Aţi primit vreun răspuns? Sunt pregătiţi să facă faţă iernii sau iar apelăm la firme?

Adrian Ţuţuianu: Săptămâna viitoare, luni, o să tragem concluziile pe acest subiect şi cu privire la raport. Poate mai supăr iar pe cineva, dar săptămâna viitoare voi lua şi măsurile necesare la Carpatmontana, vom lua şi măsurile necesare la Parcul de la Priboiu şi tot săptămâna viitoare vom decide ce facem cu actuala structură de la S.C. LDP.

Reporter: Veţi face ce este nevoie înseamnă că vor pleca unii din…

Adrian Ţuţuianu: Cu siguranţă vor pleca toţi cei care şi-au bătut joc de banii publici.

Reporter: Legat de sistemul informatic integrat al Consiliului Judeţean, care este valoarea proiectului, când a început şi dacă s-a finalizat.

Adrian Ţuţuianu: Avem materialul, imediat vă dăm toate datele. Vreau să ştiţi că, la momentul când am venit la Consiliul Judeţean, deşi proiectul este finalizat, majoritatea compartimentelor nu lucrează pe noul program. Şi am dispus măsuri, pentru că, altfel, riscam să dăm toţi banii înapoi.

Reporter: Terenurile cumpărate de israelieni au fost în patrimoniul public al judeţului sau de la persoane particulare?

Adrian Ţuţuianu: Sunt de la persoane private. N-avem nici un merit noi. Eu i-am primit pentru că îi interesează care sunt perspectivele de dezvoltare a zonei, e investiţie mare. În al doilea rând, îi interesează dacă Consiliul Judeţean va sprijini eliberarea de certificate de urbanism, de autorizaţii de construcţii, dacă îi vom sprijini să-şi ia avizele, dacă îi sprijinim să facă conexiunile la energie electrică, la gaze.

Leonardo Badea: Revenind la întrebarea pusă de colega noastră, contractul de finanţare a fost încheiat în 28.08.2009, contractul de achiziţie publică încheiat în 31.10.2008. Deci, mai întâi s-a făcut contractul de achiziţie, în 2008, şi în 2009 s-a încheiat contractul de finanţare. Există o valoare a corecţiei de 10% la total valoare proiect, care este de 220.000 lei. Corecţia aplicată este de 22.000 lei la care se adaugă TVA de 4.205 lei.

Reporter: Şi ce presupune acest proiect?

Adrian Ţuţuianu: Programe informatice necesare direcţiilor de specialitate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean.

Reporter: Nu are şi legătură informatică cu toate primăriile din judeţ.

Adrian Ţuţuianu: Nu. Şi apropo de căminul Fundaţiei Sera, vă rog frumos, pe cei care încă n-aţi înţeles cum s-a jefuit banul la Consiliul Judeţean, să faceţi o comparaţie între o lucrare făcută cu 300.000 euro (12 miliarde lei) şi, de exemplu, una cam pe aceeaşi suprafaţă, extinderea de la Biblioteca Judeţeană, unde s-au cheltuit 40 de miliarde.

(…)

Reporter: Cele 188 de hectare achiziţionate de israelieni pe raza cărei localităţi se află şi, dacă ştiţi, despre ce teren este vorba: pădure, zonă liberă?

Adrian Ţuţuianu: Este pe raza comunei Moroeni. Este şi teren liber de vegetaţie forestieră şi teren cu vegetaţie forestieră şi s-au documentat înainte, n-au cumpărat în zone protejate. Adică, au cumpărat pe terenuri care pot fi alocate pentru realizarea de obiective de investiţii. (…)

Reporter: Firma această, aveţi idee dacă se ocupă în special cu asemenea construcţii, pârtii de schi sau…

Adrian Ţuţuianu: Au investiţii în toată lumea..

Reporter: Pe acest domeniu?

Adrian Ţuţuianu: Pe domeniu turistic şi imobiliar. Au investiţii şi în Statele Unite şi în Marea Britanie, Israel. Am un catalog de prezentare a firmei, e o firmă mare, chiar importantă.

(…)

Reporter: Domnul Mircea Nistor a avut termen până la 15 octombrie să clarifice situaţiile de la Spitalul Judeţean. Le-a clarificat?

Adrian Ţuţuianu: Unele lucruri s-au clarificat, n-am avut timp să văd raportul final. O să-l văd zilele acestea.

Reporter: Sunteţi mulţumit de activitatea directoarei de la Protecţia Copilului. Acolo există vreun control?

Adrian Ţuţuianu: Urmează.

Reporter: Dar sunteţi mulţumit de activitatea dânsei?

Adrian Ţuţuianu: Este în evaluare.

Reporter: S-a clarificat situaţia cu termopanele de la Pucioasa?

Adrian Ţuţuianu: Ne-aţi făcut o solicitare de relaţii, vă promit că o să vă dau răspunsul complet. Şi, dacă se confirmă ceea ce rezultă din întrebarea pusă, sigur că evaluarea se va termina repede.

(…)

Reporter: Când aţi inaugurat căminul acela de la Pucioasa a venit o bătrânică cu o solicitare la dumneavoastră şi la doamna ministru. Doamna directoare a promis că luni va rezolva cazul. A rezolvat cazul cu bătrânica respectivă?

Adrian Ţuţuianu: Chiar nu ştiu. O să verificăm. Sper că a făcut-o.

Reporter: Se vor produce schimbări în echipa de conducere a Consiliului Judeţean? Mă refer la domnul Gabriel Grozavu.

Adrian Ţuţuianu: Nu cred, nu mi-a spus nimeni c-ar vrea să-l schimbe pe Gabriel Grozavu.

Reporter: Cine ar trebui să vă spună?

Adrian Ţuţuianu: De exemplu, domnul Grozavu ar putea să-mi spună că intenţionează să-şi dea demisia. Sau Partidul Naţional Liberal ar putea să-mi spună că-i retrage sprijinul politic? Eu ştiu?! Vorbim teoretic acum. Nu există o asemenea discuţie, ca să fie foarte clar.