18.01.2021

potrivit art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea numirii în noua funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Compartimentului imagine, relaţii externe

Vizualizare rezultat (format pdf)