14.01.2021

la sediul său, examenul prevăzut la art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru numirea în noile funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior (5 posturi) clin cadrul Serviciului administrarea patrimoniului a funcţionarilor publici din cadrul structurii reorganizate (Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU al Direcţiei administrarea patrimoniului)

Vizualizare anunt (format pdf)